En utställning om Karlskogas moderna bebyggelse

Foto av Karlskogas stadsteater/Folkets hus

Utställningen, på Arbetarmuseet Gråbo i Karlskoga, visar valda delar av Karlskogas bebyggelse från 1930-1970 vilket var en expansiv period i Karlskogas historia.
Perioden är samtida med arkitekturstilen ”Funkis” som spreds över landet och fick ett särskilt genomslag i Karlskoga.

Utställningsmaterialet bygger på en bebyggelseinventering som genomfördes hösten 2015 på initiativ av Karlskoga kommun och Länsstyrelsen i Örebro Län.
Den intresserade kan läsa rapporten från bebyggelseinventeringen på länken här:

Gråbo-knapp

Leave a Reply