Kraftig prisökning på HSBs bostadsrätter

HSB Karlskoga – Degerfors har tecknat ett samarbetsavtal med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Fr v Gustaf Florenius, Anne Kvarnström och Johan Röjare.

Efter närmare femton år lägger nu HSB Karlskoga – Degerfors ner sin mäklartjänst. Det sker när Anne Kvarnström, som skött mäklartjänsten, går i pension den 15 maj.

Inom HSB-föreningen omsätts runt 300 lägenheter om året varav cirka 35 gått genom HSBs mäklartjänst. Ett antal har förmedlats genom andra mäklare men de flesta har förmedlats privat av bostadsrättsinnehavarna. Under de senaste åren har dock den privata andelen sjunkit och allt fler anlitar en mäklare.
– Jag tror att det upplevs som tryggare att anlita en mäklare och få hjälp med alla papper och hela proceduren, säger Johan Röjare vd på HSB Karlskoga – Degerfors.
Under 2015 har priserna på de 326 överlåtelser som HSB hjälpt till med, haft en prisökning på 45 procent. Det senaste året har prisökningen på bostadsrätter i Sverige varit tretton procent så det är således en enorm prisökning under 2015 som skett i Karlskoga och Degerfors.
När HSBs mäklartjänst nu försvinner har föreningen för att underlätta för sina medlemmar slutit ett avtal med Länsförsäkringar Fastightsförmedling i Karlskoga som innebär att medlemmarna får rabatt på mäklararvodet och på värderingar

HSB Karlskoga – Degerfors omfattar idag 41 medlemsföreningar med drygt 3 000 medlemmar som man har ekonomisk förvaltning på. Utöver dessa har de även sju privata bostadsrättsföreningar som man också hjälper till med den ekonomiska förvaltningen.
Senast föreningen byggde ett hus var 1993. För närvarande finns inte planer för nybyggnation men man följer förstås utvecklingen på bostadsmarknaden noggrant. Anledningen till försiktighet är att även om priserna gått upp mycket främst det senaste året är glappet mellan nya och äldre lägenheter för stort även ifall prisglappet minskat en hel del de senaste åren.

HSB Karlskoga – Degerfors har också ett antal hyresfastigheter både i Karlskoga och Degerfors. Totalt innehar man 126 lägenheter plus ett antal lokaler som man försöker förvalta på bästa sätt.
– Vi har idag alla lägenheter uthyrda vilket vi hoppas är ett tecken på att våra hyresgäster trivs och att det fungerar bra.
– Vi vill passa på att tacka Anne Kvarnström för den tiden hon arbetat hos oss vilket är drygt fyrtio år och hoppas att hon nu kan lägga mer tid åt växter och trädgård som är ett stort intresse hos henne, avslutar Johan Röjare.

av Björn Hallin

Leave a Reply