Allt fler villor behöver saneras från eternitplattor

Under 1970-talet byggdes många villor med eternitplattor som innehåller asbest. Här står Rickard Eriksson framför en villa med eternitplattor på taket.

Nu gör GT Bygg i Degerfors en ny satsning. Företaget blir certifierade att asbestsanera hus utvändigt. Samtidigt vill företaget utöka arbetsstyrkan med fler snickare – om de hittar några på den heta arbetsmarknaden.

Hösten förra året var väldigt intensiv för GT Bygg med en toppbelastning på arbetsstyrkan fram till årsskiftet då ROT-avdraget sänktes.
– När det blev klart att avdraget skulle sänkas gick telefonerna varma. Dagen efter beskedet räknade jag till tjugotvå samtal från folk som ville ha hjälp och givetvis hjälpte vi till så mycket vi kunde, skrattar Rickard Eriksson som driver GT Bygg tillsammans med Göran Ericsson.

På några år har företagets omsättning fördubblats liksom arbetsstyrkan. Nästa satsning blir en certifiering för asbestsanering, ett arbete som omgärdas av stränga regler. För att få certifieringen har några ur arbetsstyrkan gått en tvådagars kurs och nu i dagarna kommer klartecken från Arbetsmiljöverket som ett bevis på att den nya satsningen är i hamn.
– Vi inriktar oss på att riva fasadplattor och takplattor som är gjorda av eternit, berättar Rickard.

Runt om i Degerfors, bland annat i Strömtorp, finns mellan 50 till 100 hus med eternitplattor, ett material som var populärt i början på 1970-talet men tillverkningen förbjöds efter 1976. De som redan var tillverkade fick användas fram till 1987 men sedan var det stopp.
Plattorna från 1970-talet är det nu dags att byta ut. Även om eternitplattorna håller länge blir de med tiden tunnare och tunnare.
– Men det är inte själva plattorna som vanligtvis tjänat ut. Det är underlaget som blir dåligt. Takläkten och pappen under torkar med tiden och behöver till slut bytas ut och då måste eternitplattorna tas bort, berättar Rickard.

Att plocka ned plattorna är ett krävande arbete och det som är farligt med arbetet är dammet som bildas. I dammet finns det asbestfibrer och att andas in fibrerna är direkt hälsovådligt.
De som arbetar med asbestplattorna får använda en helmask för ansiktet och bära engångsoveraller. Allt, både plattor och arbetsmaterialet måste kapslas in innan det körs iväg till en deponi. Huset där plattorna har suttit dammsugs sedan rent med hjälp av en speciell dammsugare. När arbetet är klart ska en besiktningsman inspektera arbetsplatsen och garantera att den är dammfri.

Ungefär tre dagar tar det att sanera ett normalstort hus och sedan är det bara att lägga på ett nytt tak tegel- eller betongpannor eller plåt.
Varje saneringsjobb måste anmälas till Arbetsmiljöverket som också håller koll på de som arbetar med saneringen. De får genomgå en lungröntgen vart tredje år och de företag som utan tillstånd utför asbestsanering får en bot på 50 000 kronor per anställd som arbetat med uppgiften.

GT Bygg har också utökat verksamheten med snickeri och har anställt en finsnickare. Behovet av fler anställda är dock stort och företaget söker efter ytterligare en eller två snickare.
– Får vi bara tag på folk så får de anställning på dagen, avslutar Rickard Eriksson.

av Björn Hallin

Leave a Reply