Värmlandstrafik bygger ny bussdepå i Kristinehamn

Så här kommer den nya bussdepån i Kristinehamn att se ut.

Värmlandstrafik satsar 55 miljoner kronor på en ny bussdepå intill Resecentrum i Kristinehamn. Nybygget ska stå klart vid årsskiftet 2016-2017.

Kristinehamn är en viktig trafikpunkt i Värmland för Värmlandstrafik. Företaget har tre större bussdepåer i Värmland. Förutom i Kristinehamn även i Karlstad och Arvika.
Idag ligger Värmlandstrafiks depå i Kristinehamn på Broängsområdet vilket innebär stora miljömässiga och ekonomiska kostnader då bussarna får köra cirka 800 meter längre till depån jämfört med det nya läget strax intill Resecentrum vid järnvägen.
Den nya depån får anpassade verkstadslokaler, tvätt- och tankanläggningar, personalutrymmen och uppställningsplatser. En försörjningsramp med plats för cirka 30 bussar, kommer också att finnas på platsen.
– Investeringen stärker Kristinehamnsregionens betydelse inom kollektivtrafiken och områdets inriktning mot kollektivtrafik, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.
Bolaget har köpt tomten av Kristinehamns kommun. Marken var tidigare planlagd som industrimark med tomträtt men har omvandlats till en byggklar tomt med äganderätt. Kommunen har också svarat för att riva den gamla byggnaden, Saltmästarn som under årens lopp inrymt olika verksamheter.
Hyresgäst och driftansvarig för anläggningen blir Nobina Sverige AB, trafikområde Värmland där Stefan Arnell är trafikchef.
– Anläggningen kommer att medföra en toppmodern och miljövänlig arbetsmiljö för förare och verkstadspersonal, säger han.
Företaget Sweco har projekterat nybygget och totalentreprenör är byggföretaget Veidekke.

Flygvy bussdepa sv-1

av Björn Hallin

 

Leave a Reply