Lär känna din hund och ta fullt ut ansvar för den

LÄRA KÄNNA. Genom att genomföra en Beteende- och personlighetsbeskrivning får du veta hur din hund reagerar i olika situationer. Och du kan därmed motverka oönskade situationer.

Hundägare har alltid ett ansvar att se till att olyckor inte sker. Man kan aldrig till 100 procent lita på en hund, men genom att lära känna hunden kan hundägare ligga steget före. Och undvika utsatta lägen.

Den finns situationer som utmanar hundens annars så kontrollerade beteende, menar Svenska Kennelklubben. Och då kan en olycka bli ett faktum om hundägaren inte är uppmärksam.
För att bättre lära känna sin hund rekommenderar Svenska Kennelklubben landets alla hundägare att genomföra en Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Då får du veta hur din hund reagerar i olika situationer och kan själv lättare motverka oönskade beteenden. BPH utförs på en mängd platser runt om i landet av utbildad personal.

 När en hund angriper en annan hund, är det oftast svårt att avgöra vem som är den skyldige. Störst hund gör störst skada, men det behöver inte betyda att det var den som startade konflikten. Hundar har sitt eget språk och vi människor tvingar dem in i situationer som de aldrig själva skulle välja. Därför måste hundägare respektera varandra och aldrig släppa fram sin hund till en annan kopplad hund.

Under tiden mellan 1 mars och 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Det innebär ett ”osynligt koppel” som hindrar hunden från att avvika från sin förare. Från 21 augusti till 28 februari ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Det är inte detsamma som att de okontrollerat får springa lösa i skog och mark.

I de kommunala ordningsföreskrifterna finns att läsa vilka regler som gäller lokalt. I de flesta städer och samhällen råder generellt kopplingstvång med undantag för bestämda rastplatser och hundgårdar. Inte heller på anvisade platser får hundar driva eller störa vilt, inte heller tamboskap. När det gäller möten med hästar bör ömsesidig respekt råda. Hundägaren tar in sin hund så att de inte skrämmer hästen. Ryttaren bör både för sin och hästens säkerhet sakta ner för att undvika att bli jagad.

Barn med valp

 

STYRNING. Barn och hund kan vara en utmärkt kombination. Men det ska alltid vara en vuxen som tar ansvar och sätter gränser för bådas agerande. Foto: Bee Thalin

När man umgås med hundar finns det vissa rekommendationer som är bra att följa, till exempel:

> Att aldrig gå fram till en ensam kopplad hund eller en hund som sover eller äter.

> Att alltid stanna upp då det kommer en lösspringande hund. Skulle du känna dig hotad ska du stå helt stilla, det gör dig mindre intressant för hunden.

> Undvik att springa där lösspringande hundar finns. Hunden kan misstolka situationen och tro att du bjuder upp till lek.

> Barn och hundar kan vara en utmärkt kombination men det ska alltid vara en vuxen med som tar ansvar och sätter gränser för både barn och hundar.

För den som vill veta mer finns bra kostnadsfritt informationsmaterial på svenska och engelska att beställa från SKK: Hundägare i stan samt den lilla foldern 12 smarta regler för hundägare.
Lagen om tillsyn över hund och katt samt kommunala ordningsföreskrifter finns att läsa på nätet.
Läs mer om ansvarsfullt hundägande på www.skk.se/skall-inte-pa-hunden.

 

 

 

Leave a Reply