Familjejuristen svarar april 2015

Katarina Nordin Jur. kand.

familjejuristen_huvud

Fråga; Vår farbror dog nyligen och han har i flera års tid pratat om att han har ett testamente. När vi har gått igenom hans saker har vi hittat en kopia av ett testamente daterat 1979. Gäller det?

Svar: Nej, en kopia av ett testamente är inte bärare av förordnandet, det visar endast att det funnits ett testamente med den lydelsen. Man kan inte veta om testamentet inte finns kvar i original till följd av att er farbror återkallat testamentet t ex. genom att riva sönder det eller kasta det eller om det helt enkelt har kommit bort. För att ett testamente skall vara giltigt skall det undertecknas och bevittnas. Att återkalla ett testamente kräver inte några vittnen utan det kan testatorn göra när han är ensam. Kopian kan bli giltig om ni kan leda i bevisning att originalet kommit bort av misstag, att det inte var er farbrors vilja att återkalla det. Vidare kan kopian komma att utgöra underlag för fördelningen av arvet. Detta om samtliga dödsbodelägare medger att testamentet enligt kopian skall följas. Det räcker att en dödsbodelägare inte är med på en sådan överenskommelse för att kopian inte kan följas. Detta gäller också om det finns en dödsbodelägare som har god man. Att testamentet skulle vara upprättat 1979 har ingen betydelse i sammanhanget. Ett testamente kan inte bli för gammalt. Frågan belyser behovet av en säker förvaring av testamenten i original. Familjens jurist har sedan flera år en tjänst där original av testamenten förvaras. Dessa tas fram sedan dödsfallet inträffat. Eftersom vi lämnar ut originalet av testamentet efter dödsfallet till dödsboet och även förvarar en kopia digitalt kan vi bevisa att vid dödsfallet fanns ett testamente i original om det senare skulle försvinna av någon anledning. En kopia av testamentet, med en stämpel som anger att originalet förvaras hos Familjens jurist, för att förvaras i hemmet lämnas ut till testatorn. Kontakta gärna en jurist för en konsultation kring den uppkomna situationen.

familjejuristen_huvud

Fråga; Jag och min fru har gift oss på äldre dar och vi har båda överlevt våra tidigare respektive. Mina barn undrar nu när de får ut sitt arv efter sin mor och om mitt nya äktenskap påverkar storleken av arvet. Min fru har också barn från sitt tidigare äktenskap så frågeställningen är densamma för hennes barn även att de inte ställt den rakt ut. Vi har diskuterat men vill veta vad som gäller.

Svar: Utifrån frågan förstår jag att i inte något fall har barnen fått ut något arv vid den första makens bortgång. Huvudregeln är också sådan att gemensamma barn får vänta på sitt arv, vid den sist avlidne makens bortgång får de såväl morsarv som farsarv. På så sätt skall barnen till den av er som går bort först få ut sina arv. Storleken på arven kan påverkas av ert nya äktenskap om ni är ekonomist ojämnbördiga. Den som är ekonomiskt starkare får enligt huvudregeln ge ifrån sig av sin egendom till den andra och därmed till dennes arvingar vid den bodelning som görs vid det första dödsfallet. För att en sådan situation inte skall uppkomma och någon bodelning inte skall ske i samband med det första dödsfallet kan ni upprätta ett äktenskapsförord där ni anger att all egendom är enskild för respektive part. Då skall ingen bodelning göras vid det första dödsfallet och då ärver den först avlidnes barn all den avlidnes egendom. För att belysa just era omständigheter bör ni rådgöra med en jurist om vilka handlingar som kan vara bra för er och era barn att upprätta.

Leave a Reply