Erfaren byggkonsult i Kristinehamn

Med 30 års erfarenhet i byggbranschen tog Anders Englund vid årsskiftet steget fullt ut för att arbeta i det egna företaget Anders Englund Byggkonsult med säte i Kristinehamn.

SAMSUNG CSC

Med stor erfarenhet av projektledning ligger det nära till hands att göra entreprenadbesiktningar, vara kontrollansvarig och naturligtvis erbjuda sina tjänster som projektledare.
– Idag ser vi nästan varje dag på TV hur snett det kan gå för privatpersoner, som kommer i klorna på oseriösa entreprenörer. Med en extern projektledare, som också svarar för besiktning av entreprenaden, minskar riskerna avsevärt. Stora förluster kan undvikas till en rimlig kostnad, menar Anders Englund, som också fungerar som KA, kontrollansvarig – kommunens förlängda arm för att se till att byggprojekt uppfyller alla krav och regler enl. PBL som hör till byggandet.
Anders Englund Byggkonsult är medlem i SBR (Byggingenjörernas Riksförbund som är en yrkesorganisation) och på deras webbplats hittar du vägen till företagets hemsida.

– Om ni ska genomföra ett större eller mer komplicerat byggprojekt, hör av er redan i uppstarten av projektet. Jag lovar att det är väl använda pengar, avslutar Anders Englund.

av Anders Björklund

Leave a Reply