ANTIK & KURIOSABODEN i KARLSKOGA

Utställning 28/3 – 2/5 JANNE SAMUELSSON

Verkar som musiker och bildkonstnär i Filipstad. Började måla på allvar på 80-90-talet. Har haft ett flertal separatutställningar  och deltagit i ett antal samlingsutställningar runt om i länet.

MÄNNISKAN har alltid fascinerat mig – mera än djur, natur eller pittoreska miljöer. Sålunda består mina bilder oftast av människotyper i olika miljöer och situationer. Tämligen originella, lite tilltufsade och ganska udda på det hela taget. Aparta, om man säger så. Mänskliga! Inte sällan cigarrettrökande. Ofta musicerande! Jag skildrar helst människan när hennes mest genuina mänsklighet kommer till uttryck. Med sympatiska svagheter och brister. Inga ”idealtyper” här inte!

Suput på röd stol, olja

Suput på röd stol, olja

Leave a Reply