Familjejuristen svarar feb 2015

Katarina Nordin jur. kand.

familjejuristen_huvud

 

 

Fråga 

Jag har nyss skilt mig men min f d man vill inte göra bodelning. Han vill bo kvar i fastigheten men får inte överta alla lånen för banken. Vad är ditt råd till mig?

Svar;

En bodelning skall göras efter en dom om äktenskapsskillnad. Detta för att avsluta de ekonomiska mellanhavandena mellan parterna. Det är inte något ena parten kan motsätta sig. Ytterst kan du begära att en bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten men detta kan kosta en hel del för er båda och tar tid. Om din f d man inte får överta lånen ser jag inte att det finns någon annan utväg än att fastigheten säljs.

Går inte din f d man med på det måste du tyvärr gå vägen via en bodelningsförrättare som i sista hand kan göra en tvångs-bodelning varigenom du och din f d man tilldelas halva fastigheten vardera. Om din f d man alltjämt vägrar en försäljning kan du i den situationen begära hos tingsrätten att fastigheten säljs. En sådan försäljning brukar medföra att fastighetens försäljningssumma blir lägre än om ni säljer den på gängse sätt. Således gäller det att övertyga din f d man att en frivillig försäljning av fastigheten är det bästa. För att gå igenom just dina omständigheter råder jag dig till att kontakta en jurist.

familjejuristen_huvud

 

 

 

Fråga 

Min farbror gick nyligen bort. Han hade varit gift en gång på 40-talet och hans fru dog ca två år efter att de gift sig. Därefter har min farbror varit sambo och kvinnan avled för ca 20 år sedan. När jag och min kusin skall dela arvet behöver vi över huvud taget bry oss om vad som hänt tidigare? Min farbrors testamente till mig och min av kusin gäller väl? 

Svar;

I samband med dödsfallet skall nu upprättas en bouppteckning. Det verkar inte som om din farbror hade några barn eller barnbarn så först måste det utredas om din farbror ärvt något, dels efter frun och dels efter sambon och i så fall med vilken rätt att hantera arvet. Om din farbror ärvt med fri förfoganderätt innebär det att någon annan nu har rätt till arv. För att bouppteckningsförrättningen skall kunna hållas behöver alla arvsberättigade kallas eller lämna fullmakter för någon som är närvarande vid förrättningen. Fanns det efterarvingar vid din fasters bortgång måste man ta reda på om de fortfarande är i livet eller om de avlidit och i så fall om det finns bröstarvingar till dem. Likaså måste man titta på bouppteckningen efter sambon för att avgör om det finns ytterligare dödsbodelägare efter henne. Om det inte finns några uppgifter kring din fasters efterarvingar, t ex personnummer, som inte ens fanns på 40-talet, kan det bli frågan om att släktutredningar måste göras med hjälp av Landsarkiven.

Vidare måste det testamente som finns idag delges och godkännas om det finns syskon till din farbror kvar i livet eller om ni har fler kusiner. Denna bouppteckning verkar inte komma att bli så enkel varför mitt råd är att anlita en erfaren jurist för att utreda dödsbodelägarkretsen och att upprätta den.

Leave a Reply