Gärna en mysig jul men se upp med levande ljus

Tänt ett mysigt ljus i decembermörkret? Levande ljus i adventsstaken med torr mossa i botten? Kanske en liten bricka med värmeljus som står tätt, tätt? Det är inte så bra. Till flera hundra svenska hem kommer brandkåren i december för att släcka när den vackra lågan övergått till brand. Orsakerna kan vara många. Bortglömda ljus som brunnit ned, olämpliga  ljusstakar, ljuslyktor, elfel i julgransbelysningar med mera.
Så för att ha en säker jul och slippa besök av brandkåren finns det en hel del att tänka på:

Levande ljus
Levande ljus bör aldrig lämnas obevakade. Utse en ljusvakt. Det enklaste är att den som tänder har ansvaret för att det också blir släckt. Tänk noga på placeringen, inga fladdrande gardiner som kan nå lågan, eller antändbart material ovanför.
Byt ut den gamla mossan i adventsljusstaken mot stenar eller annat obrännbart material. Använd helst ljusstakar av metall. Så kallade ljusvakter, ett fläderbelastat lock som fästs på ljuset där locket faller över veken och släcker ljuset när det närmar sig slutet är bra. Tänk bara på att det är en sista säkerhet om du glömt blåsa ut i tid. Exempel finns på att veken varit för lång och hamnat utanför locket och fortsatt brinna. Inget är säkrare an din egen utblåsning av ljuset!

Sakerhet

 

Per Modin, stf chef för Bergslagens räddningstjänst visar vad som kan hända om olyckan är framme. En adventsstake i trä som kanske pryds med mossa tar tätt eld om den lämnas obevakad.

Ljuslyktor
Det finns många olika typer av ljuslyktor avsedda för värmeljus. De kan vara mer eller mindre farliga ut brandsynpunkt. Tyvärr är det svårt att i förväg veta vilka modeller som är säkrast.
Generellt kan dock sägas att det lätt bildas turbulenta luftströmmar kring ett värmeljus. En låga som fladdrar ger sot på armaturens väggar och förhöjd temperatur på ljusmassan och är ett tecken på att det inte står rätt till. Orsaken kan vara en ljuslykta som är djup i förhållande till sin diameter eller har dålig luftväxling av annan orsak. I värsta fall kan lågan slå så mycket mot ljusmassan att den tar eld över hela ytan.
Lyktan bör inte vara djupare än att värmeljusets överkant kommer i jämnhöjd med armaturens överkant. Självklart bör den heller inte vara gjord av plast eller annat brännbart material.
Ställ inte värmeljusen för nära varandra på en bricka eller ett fat. Om du ställer flera värmeljus tillsammans bör de stå minst tre centimeter ifrån varandra.
Se upp med ljushållare där ett värmeljus placeras ovanför ett annat. Om ett värmeljus värms underifrån finns en risk att de övertänds.
Se till att ljusen inte står snett i ljushållaren. Då kan delar av ljuset/ljushållaren bli alltför heta.
Se till att ljusen inte står nära lättantändliga föremål, värmeljus kan plötsligt flamma upp med en hög låga.
I trånga lyktor ökar risken för att värmeljuset ska flamma upp. Är lyktan av glas kan den spricka av värmen.
Blås inte ut värmeljus mot slutet av brinntiden. Då kan ljuset flamma upp. Låt det helst brinna slut, men inte utan uppsikt!
Om du behöver släcka ljuset, gör det genom att kväva lågan. Flytta inte på värmeljuset när det brunnit ett tag och ljusmassan är flytande. Veken kan ändra läge och ljuset övertändas.

Elljusstakar
Ta för vana att släcka ljusstakarna och julgransbelysningen med strömbrytaren eller om den saknas genom att dra ur sladden. Dra då inte enbart i sladden utan håll i kontakten så undviker du ev. glappkontakt i elanslutningarna. Skruvar du enbart på lampan är det risk för att den hamnar i ett läge som orsakar elöverslag.

Tomtebloss
Ett brinnande tomtebloss har mycket högre temperatur än en brinnande tändsticka och är därför mycket olämpligt att placera i julgranen speciellt om den är torr eller av plast. Risk finns även för att julgranskarameller och annat antändbart i granen fattar eld.

 

Sakerhet 2Brandvarnare
Varje hem skall ha en eller flera brandvarnare. En brandvarnare täcker ca 60 kvadratmeter, så en normal villa behöver flera stycken. Numera finns det varnare med inbyggt flerårsbatteri så det alltid finns på plats. Den traditionella varnaren skall få sitt batteribyte årligen lämpligen när adventsljusstaken tas fram.

 

Brandsläckare
Ett säkert hem innehåller också en brandsläckare. Vi rekommenderar en 6 kg pulversläckare. Med hjälp av den klarar man av att släcka en förhållandevis stor brand som är i sin linda.

Sakerhet 1

Hur gör jag
om det ändå börjar brinna? Först av allt varna och uppmärksamma alla på att det börjat brinna. Se till att brandkåren larmas, 112. Stäng in branden och utrym lägenheten om branden är för stor.
Om du tror att du kan släcka, så använd brandsläckaren, eller om du inte har någon gör så här:
• I elutrustningar – dra ur kontakten och häll på vatten.
• Ljusstaken – töm på vatten eller kväv med en större
handduk av bomull. Ta sedan ut allt i det fria.
• Brand i gryta – lägg på locket och kväv lågan. Inget vatten!
• Se till att alla tar sig ut, stäng in branden och möt brandkåren.

Ha en säker jul, och ett julklappstips till dig själv eller andra,
ge bort eller skaffa dig en brandvarnare och en brandsläckare.

av Björn Hallin

Leave a Reply