Rätt anpassat värmesystem sparar pengar

Vd Jani Granroth, kyl/ servicetekniker Henrik Motin och service- och arbetsplaneraren Caroline Engström är tre av Värmecenters elva anställda.

– Här har vi bra lokaler för administration och för-säljning, menar vd Jani Granroth.
Värmecenter säljer energieffektiva och miljövänliga uppvärmningsalternativ via värmepumpar av olika typer från IVT. Det finns tre olika typer av värmepumpar att välja mellan. För fastighetsägare med vattenburen uppvärmning, finns bergvärme och luft-vattenvärmepumpar.
– Bergvärmeanläggningen är den största investeringen, men i gengäld är den det alternativ, som ger den största besparingen. Jämfört med den tidigare dominerande oljeeldningen blir besparingen 65-80%. Idag är livslängden på de flesta komponenterna, som ingår i en bergvärmeanläggning 15-20 år, fortsätter Jani Granroth.
Det andra alternativet för en vattenburen uppvärmning är luft-vattenpumpen, som utnyttjar värmen i uteluften. Något lägre investeringskostnad, men i gengäld blir besparingen ca 65%.

Vad ska man då välja?
– Har man en mindre villa, kanske 80-90 kvm, så blir luft-vattenvärmepumpen det bästa alternativet sett till investering, avskrivning och besparing.
För den större villan med stort värmebehov gäller bergvärme. Värmecenter gör alltid en energibesiktning hos kunden för att ge de rätta rekommendationerna.

Jani Granroth:
– Det är viktigt att titta på hur villan är byggd, hur bra är isolering och fönster, innan man ger rekommendationer om vilket system och vilken storlek på anläggningen man ska välja.
Att ge en korrekt prisbild innan man gjort en besiktning är svårt, men investeringen för en bergvärmeanläggning på 7-9 kW ligger på ca 110 000 kr efter rotavdrag. Priset påverkas också av markförhållandena för borrningen. För en luft-vattenvämepump är investeringen 90-95 000 kr. Från beställning till en färdig bergvärmeanläggning handlar det om 4-5 veckor. För villaägaren med direktverkande el är luftvärmepumpen det enda alternativet. Kräver en öppen planlösning för att ge bästa effekt. Mycket lägre investeringskostnad, men en lägre besparing – ca 50%. Värmecenter projekterar och färdigställer också bergvärmeanläggningar till större fastigheter. Ett kommande projekt är till en lagerlokal i Karlskoga. Här handlar det om borrning på 3 200 m, uppdelat på 15 hål om 210 m samt 140 kW kompressoreffekt.

Luft-vatten för 90 kvm
Hos Jörgen Andersson som bygger ett nytt hus vid Lersjön norr om Granbergsdal har Värmecenter monterat IVT:s nya modell av luft-vattenvärmepump, serien heter AirX
– Vårt hus är ca 90 kvm och därför passar luft-vattenpumpen bäst. Eftersom vi har en alternativ uppvärmningskälla i form av en täljstenskamin är värmepumpen inställd så att den i första hand prioriterar varmvatten.
Jörgen Andersson uppskattar också att installationen av pumpen endast tog en arbetsdag.

varmecenter2Jörgen Andersson vid sin nyinstallerade luft-vattenvärmepump.

 

varmecenter3Inomhusdelen med sin eleganta design passar väl in.

Marknaden på uppgång
Efter en markant nergång runt 2010 börjar marknaden att närma sig nivåerna före nergången. En uppgång i nyproduktionen av småhus är en förklaring. Utbytesmarknaden har också ett uppsving.
– Den första generationen av pumpar är nu färdiga för utbyte till effektivare anläggningar. Ofta är det hela inomhusdelen i anläggningen som måste bytas. Värmecenter har 11 anställda. Företaget har egna kyl och servicetekniker samt VVS tekniker.
– Vi hyr in borrning och elarbeten, annars sköter vi allt med egna resurser, avslutar Jani Granroth.

Av Anders Björklund

Leave a Reply