Grunds Järnhandel låg i anrikt hus på Kungsgatan i Kristinehamn

Grunds Järnhandel i förgrunden till vänster. Bilden är tagen 1955. Idag är de gamla husen rivna till förmån för en parkeringsplats.

Under första hälften av 1900-talet fanns det tre järnhandlare i Kristinehamn. Förutom Grunds Järnhandel fanns också Westerlunds Järnhandel och Håkanssons Järnhandel som senare ändrade namn till Järnbolaget. Grunds Järnhandel låg centralt på Kungsgatan mitt inne i Kristinehamn. Numera är fastigheten riven och idag är det en parkeringsplats på samma område strax söder om affärshuset Vintergatan.

K 2

Ägaren själv, Johan Grund längst till vänster tillsammans med J. H. Johansson, John Lalin och J. A. Forsman.

Grunds Järnhandel i Kristinehamn grundades av Johan Grund år 1900.  Han var född 1866 i Karlstad och arbetade åren 1881 till 1892 på Karlstadsföretaget Nygren & Åhlin. Han flyttade till Kristinehamn 1892 och började arbeta på Kjellman & Co Järnhandel för att åtta år senare starta J Grund & Co Järnhandel.
På den tiden var det flera springpojkar som arbetade och det var vanligt att de åkte hem till folk med sakerna som de köpt. Det kunde vara tre liter fotogen som skulle levereras till Sandfallet eller andra varor som skulle en bit utanför stan.
Lite tyngre jobb blev det när smedjan i Järsberg beställde järn. Då fick springpojkarna ta en så kallad puta på axeln och balansera järnstången på den. Blev det för tungt hade järnhandeln två bilar som körde ut varorna. Det var dels en T-Ford utan växellåda och en Chevrolet.
Chevan hade ganska svag motor och när man skulle köra cementsäckar till Kvarnbacken gick den inte att köra rakt upp för backen. Istället fick man stanna bilen, vända och sedan backa uppför backen.

K 5

Vid bordet sitter J. H. Jansson och innanför disken fr v Nisse Johansson, Johan Grund, Martin Pettersson och John Lalin.

Någon egentlig värme fanns inte i lokalerna hoa Grunds Järnhandel. Kalla vinterdagar kunde det nypa lite grand i kinderna. Det fanns en stor kamin som eldades med ved i ena hörnet och det var springpojkens uppgift att hålla fyr i pannan. Lagerchefen Erik Persson svarade för att det fanns ved så det räckte.
Ägaren Johan Grund blev omtyckt både av personalen och kunderna. Han ansågs vara långt före sin tid och en riktig psykolog. Han kunde prata med folk och med alla på ett sånt sätt att alla begrep. Han kunde allt och han sa aldrig ett ont ord, sägs det.
Inne i järnhandeln låg alla varor i små lådor och det gällde att hålla reda på var i lådorna respektive sak låg. Uppskattningsvis fanns det runt 60 000 olika prylar i järnhandeln så det gällde att ha gott minne för att komma ihåg var respektive sak låg.
I taket hängde en massa varor. För att komma åt varorna användes en lång käpp med klo som kallades ”lathund”.

K 4

Innanför disken på Grunds Järnhandel står Martin Pettersson, A. Kjellman, Harry Johansson och Oskar Andersson.

Idag är de flesta varor förpackade i plast eller papplådor. Då såldes allt i lös vikt. Ville man köpa en spik så gick det bra. Men oftast rörde det sig om större kvantiteter och för att slippa räkna vägdes sakerna istället. Kom en kund in och ville ha 100 tretumsspik så vägdes de och togs betalt efter vikten.
Järnhandeln sålde inte bara spik och skruv. Då fanns nästan allt i lager. Det kunde vara stångjärn till smedjorna, kätting, rep och tåg och ville man ha en hästsko så fanns det också. Järnhandeln hade också olika bosättningssaker som grytor och kastruller.

Text Björn Hallin. Bilder lånade från Kristinehamns bildarkiv

Grunds Järnhandel fotograferad 1910.

K 3

Leave a Reply