Seniorfixaren – företag i utveckling

Eva-Lena och Kjelle tar emot telefonsamtal från kunderna, och planerar trädgårdsjobben.

Våren 2009 startade Eva-Lena Lagerö företaget Seniorfixaren i Karlskoga för att möta efterfrågan på städ- och trädgårdstjänster.
– Vi startade i liten skala och vi har haft en bra utveckling hela tiden då vi är tolv anställda som arbetar med flyttstäd, hemstäd och alla förekommande trädgårdsarbeten, framför allt för privatpersoner. Städtjänster utgör ungefär 50 % av verksamheten.
Seniorfixarens kunder är många gånger de äldre, som behöver hjälp med städ och trädgård. Eva-Lena Lagerö menar att Seniorfixarens arbete gör det möjligt för många äldre att bo kvar i sina hem genom att de kan få hjälp med tyngre arbeten. Seniorfixaren åtar sig allt från gräsklippning, rensning, trädfällning till plantering av växter. Just nu är höststäd i trädgården ett vanligt uppdrag. På vintern är snöskottning en stor arbetsuppgift.

seniorfixaren_2Seniorfixarens personal består av: Anki, Carina, Kaja, Eva-Lena, Laila, Marie, Tony, Tobias, Micke, Mats och Fredrik.

Bra respons
– Vi får väldigt bra respons från våra kunder och personalen upplever en glädje i sitt arbete, då man får mycket positiv feedback. För oss är nöjda kunder den bästa marknadsföringen, då rekommendationer via mun till munmetoden är den bästa och effektivaste marknadsföringsmetoden.
Seniorfixaren får många uppdrag hela tiden, vilket innebär att kunderna kan få räkna med en kortare väntetid.
– Självklart jobbar vi så hårt vi kan för att hålla nere väntetiderna, säger Eva-Lena Lagerö, som i dagarna kunnat glädja sig åt ett politiskt beslut, som betyder mycket för företaget.
– Att RUT-avdraget får vara kvar, betyder mycket för att vi ska kunna erbjuda vettiga priser på våra tjänster.

seniorfixaren_3Tobias förbereder häckklippning

50 + ryggraden
Seniorfixaren arbetar i Karlskoga – Degerfors med omnejd. De tolv anställda rekryteras i första hand i gruppen 50 +, men det finns också några pensionärer i företaget, som arbetar mer eller mindre tid.
– Det är en medveten satsning att rekrytera den lite äldre arbetskraften med lång erfarenhet och goda kunskaper, som kan leda de något yngre vi anställer, avslutar Eva-Lena Lagerö, som är mycket nöjd med företagets utveckling under de sex åren man varit igång.

av Anders Björklund
Foto: Marita OlénWidenberg

Leave a Reply