Familjejuristen svarar okt 2014

Katarina Nordin jur.kand.

familjejuristen_huvud

Fråga;
Min pappa dog nyligen. Nu säger hans hyresvärd att han skall betala hyra i tre månader till. Jag tycker det låter hemskt, vad gäller?

Svar; Huvudregeln avseende uppsägningstid för en hyresrätt är tre månader, uppsägningen gäller från månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. En undantagsregel finns för dödsbon och gäller om hyresgästen avlidit och dödsboet inom en månad från dödsfallet säger upp hyresrätten. Då är uppsägningstiden endast en månad, månadsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta framgår av den s k hyreslagen, 12 kap Jordabalken.

familjejuristen_huvud

 

Fråga;
Jag vill inte ha något arv efter min pappa, hur gör jag då?

Svar; Vad som är bästa alternativet för just dig är svårt att ange. Jag kan bara lämna ett mer generellt svar.
Om din pappa fortfarande lever kan du göra en skriftlig arvsavsägelse direkt till honom. Denna tas fram vid hans bortgång och då skall i bouppteckningen, som upprättas efter honom, anges att du avsagt dig ditt arv.
Om din pappa gått bort kan du inför bouppteckningen, som upprättas efter honom, meddela skriftligen att du avsäger dig ditt arv.
I båda fallen är du inte längre dödsbodelägare och du behöver inte ta del i förvaltningen av dödsboet och följaktligen får du inte heller något arv. Din arvslott fördelas mellan övriga dödsbodelägare.
Vid arvsavsägelse utsläcker du arvsrätten efter din pappa även för dina eventuella barn.
Ett alternativ till att inte ta emot något arv är att du inför bouppteckningen efter din pappa avstår ditt arv. Om du har barn blir de dödsbodelägare och din arvslott tillfaller dem annars tillfaller din arvslott de övriga dödsbodelägarna.
Vill du att en speciell person skall få din arvslott kan det vara bättre att vara dödsbodelägare och ta emot arvet för att därefter ge bort det till den personen. Det finns också möjlighet att överlåta en arvslott.
För att göra det som är bäst utifrån din situation och dina önskemål tycker jag du skall diskutera frågan med en jurist eller om bouppteckningsförrättningen ännu inte hållits med den som ska upprätta  bouppteckningen.

Vill du se fler frågor och svar från familjejuristen? Klicka här.

Leave a Reply