Mycket att vinna

Grannens häck är för hög, och han vägrar ta din önskan att klippa den på allvar. Eller det visar sig att ditt nyköpta hus har dolda fel. Kanske har du anlitat en hantverkare men efter avslutat arbete är du inte nöjd. En tvist uppstår där ord står mot ord. Ja, som villaägare uppstår lätt många tillfällen när hjälp och stöd vore välkommet. KDV – Karlskoga Degerfors Villaägareförening – har i många år hjälpt sina medlemmar med detta. Ofta sker det i tysthet för andra än de inblandade, vilket gör att många villaägare inte vet att denna hjälp finns att få.

KDV, finns till hands när tvister uppstår. Som opartisk aktör kan de agera medlare mellan två husägare som inte kommer överens av någon anledning, eller mellan kommun och/eller entreprenörer och villaägaren.
– Vi fungerar som en mjuk buffert mellan parterna. Vi har en bra dialog med företagen i kommunerna och ofta löser vi problemen helt i det tysta, vilket skapar förtroende från alla parter, säger Kjell Ohlsson, ordförande i KDV.

”Viktor tar emot bokningar på släpkärror”kdv_viktor

KDV bistår också med teknisk och juridisk hjälp till sina medlemmar. Om en mer komplicerad tvist uppstår erbjuds kostnadsfri rådgivning av en advokat specialiserad på fastighetsrätt. Advokaten ger då råd om och i så fall hur, villaägaren kan gå vidare i ärendet. KDV har sitt ursprung från 1941 i en förening på Rävåsområdet som uppkom just på grund av en tvist. Flera villaägare gick samman för att stå starkare mot kommunen som den gången var motparten i tvisten. Mer synliga fördelar med att som villaägare vara medlem i KDV är den kostnadsfria uthyrningen av släpkärror som finns att tillgå. Det finns både täckta vagnar och gallervagnar att välja på. Fem gånger om året får du som medlem låna släpkärra helt utan kostnad.
– Enda kravet är att man ser till att lämna tillbaka den i fullgott skick, säger Viktor, kanslist i KDV.
En annan fördel med att vara medlem i KDV är att du också har tillgång till att kostnadsfritt låna en luftrenare från Ozone Tech. Kanske har du problem med dålig lukt i garaget, i källaren, i sommarstugan eller i husvagnen. Apparaten kan också effektivt användas till att ta bort kvalster i sovrum. Hos KDV har du som medlem även tillgång till att låna fuktmätare, även det ingår i medlemskapet. Vartannat år, sedan i mitten av 90-talet, anordnar KDV en villamässa i Karlskoga. Ett uppskattat arrangemang för såväl utställare som besökare. De senaste gångerna har mässan lockat mellan 4000 och 5000 besökare, en hög siffra för vårt område.

Hit hittar du lätt. KDVs kansli ligger
granne med Biltema i samma hus
som ArenaReklam.kdv_skylt

En gång om året får KDVs medlemmar också ett häfte med rabattkuponger och rekommendationer till en rad seriösa entreprenörer i kommunerna. Ett samarbete som pågått under många år och som gynnar såväl företagarna som medlemmarna.
– Det finns mycket att vinna. För endast tvåhundra kronor om året har du som villaägare möjlighet att ta del av allt detta när du blir medlem, säger Kjell.

Av Annica Nilsson

 

Leave a Reply