CIRKEL ska pryda nyrenoverade Stora Södermalmshallen

Nu står det klart hur den konstnärliga gestaltningen av Stora Södermalmshallen som just nu renoveras kommer se ut. Skissförslaget för Aleksandra Stratimirovics verk CIRKEL har godkänts och ska installeras på hallens fasad till sommaren.

Sedan höstas pågår renoveringen av Stora Södermalmshallen i centrala Kristinehamn. 2019 beslutade kommunen att tillämpa den så kallade enprocentsregeln, det vill säga att en procent av kostnaderna för ny-, om- och tillbyggnader av kommunens lokaler ska användas för konstnärlig gestaltning. I linje med detta utlystes i samband med att ombyggnationen av Stora Södermalmshallen inleddes uppdraget att konstnärligt gestalta hallens fasad. I november stod det klart att uppdraget tilldelas Aleksandra Stratimirovic, och nu kan verket CIRKEL som kommer pryda hallens kortsida presenteras.

– Min intention med verket är att belysa vikten av kroppens rörelse och glädjen i att dela tid med vänner. Gestaltningen består av fem figurer som utför olika aktiviteter såsom innebandy, badminton, gymnastik och bollsport – alla vanliga aktiviteter i en idrottshall, säger konstnären Aleksandra Stratimirovic i ett pressmeddelande.

Verket består av vita figurer som skapar kontrast mot fasadens röda tegel, och är tänkt att symbolisera glädje, vänskap, gemenskap, motion, lek och nöje. Det kommer även ge byggnaden lite extra karaktär då en av figurerna håller en ljuscirkel som sträcker sig en bit ovanför taket.

– Det kommer bli en tjusig och välkomnande byggnad. Med en sån här konstnärlig gestaltning får hallen ett ordentligt lyft, säger kulturchef Maria Lobell.

Utöver den konstnärliga gestaltningen görs en genomgripande renovering för att anpassa hallen, som byggdes 1962, till dagens behov. Bland annat blir hallen tillgänglighetsanpassad, det byggs nya omklädningsrum, förråd, kiosk och städutrymmen. CIRKEL förväntas monteras på fasaden i juni, och renoveringen av hallen beräknas vara färdig till höstterminen.

Text: Nicklas Remmegård

Bild: Kristinehamns Kommun