Bror Marklunds terrassräcken utanför Folkets hus.

Upptäck Karlskogas offentliga konst

Skulpturer, reliefer, fontäner, räcken, muralmålning. Den offentliga konsten i Karlskoga representerar en mångfald av uttryck och tekniker. Sedan tidigare har Karlskoga Kommun tagit fram en karta över konstverken, och före årsskiftet ska man vara färdiga med en broschyr med information om varje verk.
– Man ska kunna ta sig till konsten och uppleva den, säger Sanna Seppänen, kultursekreterare på Karlskoga kommun.

Vi möter upp Sanna Seppänen i Tingshusparken där ett flertal offentliga konstverk finns, på torget ett stenkast bort finns Oscar Antonssons Morgon liksom den 2018 invigda statyn av Alfred Nobel, medan Ekmansdalen hyser både Nya vingar av David Wretling och Arvid Knöppels Rådjur – som efter många år i just Tingshusparken nyligen placerades där.
– Det står väldigt fint där, som att det är där det alltid hört hemma, säger Sanna Seppänen.

Hennes jobb handlar dels om att vara rådgivande i frågor som rör offentlig konst och att agera beställare vid inköp, men också om att hålla i registerunderlaget de verk som finns i kommunen och tillsammans med kollegan Robert Gustafsson se till att underhållsarbetet fortgår. De senaste åren har man gjort ett stort arbete med att ta fram en underhållsplan för de offentliga verken i kommunen, något som saknades när hon för tre år sedan tillträdde sin tjänst.
– Det är vårt största ansvar att ta hand om och förvalta det vi har, säger hon.

Ett sådant projekt är skulpturen Sarvantes av Unni Brekke, som sedan en tid tillfälligt plockats ned. Sanna berättar att den ursprungligen var gjord i ett material som inte klarade väder och vind och att man därför blev tvungna att plocka ned den för att den inte skulle bli förstörd. Efter medgivande från konstnären har den nu istället gjutits i brons och kommer, så fort den nya sockeln är färdig, åter placeras vid Björkborn, om än på en något annan plats än tidigare.
– Det ska bli jättekul att få den uppsatt, säger Sanna, med den nya sockeln i svart sten kommer det bli ett av de finaste verken vi har.

Utöver Sarvantes och att arbetet den ovan nämnda broschyren ska färdigställas ser Sanna också fram emot bygget av det nya badhuset intill Nobelhallen, där den arbetsgrupp som ansvarar för den offentliga konsten kommer spela en nyckelroll i att redan från början titta på den konstnärliga utsmyckningen av byggnaden.
– Simhallsprojektet ser jag verkligen fram emot, och hoppas på att få vara med från dag ett och planera vad vi ska ha för konst.

Kommunens arbetsgrupp består utöver Sanna Seppänen av Robert Gustafsson från Samhälls- och serviceförvaltningen, stadsarkitekt Ann Dakovic, turismstrateg Ewa Thunberg och samhällsplaneringschef Bosse Björk. I styrgruppen sitter Susanne Afzelius, kommundirektör, Ulrika Lundgren, förvaltningschef för Samhälls- och serviceförvaltningen samt Magnus Ahlberg, förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Text & foto: Nicklas Remmegård