Glada miner i Storfors. Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson, oppositionsråd Ingemar Olsson samt Navervikens vd Marie Hagman tror att nystartade näringslivsrådet kommer att förbättra näringslivsklimatet ytterligare.

Positiva tongångar från företagare i Storfors

Kommunens företagare har sagt sitt. Under tisdagen kom svaret på Svenskt Näringslivs enkät som slumpmässigt går ut till kommunens företag.
– Vi går framåt i stort sett på alla frågor och ökar även i den samlade omdömet från 3,5 till 3,7 och det känns förstås väldigt skönt, säger näringslivsutvecklare Kicki Karlsson.

Även om inte denna enkät är hela kvittot på hur företagen upplever kontakten och service från kommunen, så är det ändå en fingervisning av vilken bild de har.
– Vi vill ju gärna arbeta brett och erbjuda våra befintliga företag en så god service som möjligt säger Kicki Karlsson.

Det kan gälla allt från hjälp att hitta lokaler, söka olika externa medel eller genom att kommunens är en väg in till olika myndigheter där man exempelvis kan samordna olika möten och skapa nödvändiga kontakter. 
– Vi måste vara rädda om våra företag i kommunen. Det är minst lika viktigt att stötta befintliga företag som att arbeta för nyetableringar, säger Kicki Karlsson.

Den senaste tiden har hon också känt av ett större engagemang från företagen gällande olika frågor. Ett näringslivsråd är på väg att återbildas och det ska lyfta näringslivsfrågorna högre upp på den politiska agendan. I den lilla kommunen är resurserna små och vissa tjänstemän bli ganska ensamma i sina olika områden. Genom näringslivsrådet har näringslivsutvecklaren nu fått en större kontaktyta och olika forum att diskutera näringslivsfrågor i.
– För första gången på länge har jag massor av företagare att bolla näringslivsfrågor med, säger Kicki Karlsson.

Gällande enkätsvaren ligger Storfors kommun högre än riksgenomsnittet gällande frågan ”påverkan av brott och trygghet”.

Marie Hagman, vd för Naverviken i Storfors, är en av dem som varit med och startat näringslivsrådet.
– Det finns mycket att jobba med i Storfors, men det känns som att vi är på god väg nu. Dessutom är Storfors en trygg kommun att driva företag i, poängterar hon.

Resultatet av enkäten är en del i den företagsranking som Svenskt Näringsliv släpper varje år i september. Förutom enkätsvaren baseras rankingen på officiell statistik. Totalt utgör enkätsvaren 2/3 av den totala rankingen och statistikfaktorerna 1/3.
– Det finns såklart alltid förbättringsområden inom alla områden, men nu när vi ser det fina engagemanget från företagarna och kan ha en tätare dialog så tror jag att det kan bli ännu bättre, säger Kicki Karlsson.

Oppositionsråd Ingemar Olsson, som även är lantbruksföretagare, är glad över de positiva tongångarna och hoppas att detta är en vändpunkt mot ännu bättre företagsklimat.

– Fyra av fem jobb i Sverige skapas i småföretag och mindre företag har vi många av i Storfors. Det är väldigt viktigt att vi skapar ett gynnsamt klimat med bra utbyte mellan kommun och företag men också mellan företagare, säger Ingemar, som också varit en av initiativtagarna till det nystartade 

näringslivsrådet.

Nästa träff för alla företagare i Storfors är ”after work” på Storfors Taverna den 15 juni kockan 18.00 och då hoppas han på stor uppslutning. Det nya näringslivsrådet presenteras under kvällen.

– Vi vill se så många som möjligt på våra träffar som verkligen har fått en bra start, säger han, och uppmanar intresserade att anmäla sig via kommunens näringslivsutvecklare.

Text & foto: Eva Wiklund