Skolchef Annelie Izindre är glad över att Storfors fortsätter att ligga i topp när det gäller lärar-behörigheten i skolan.

Storfors har högsta lärarbehörigheten i länet

Enligt den senaste statistiken från Skolverket har Storfors fortfarande den högsta lärarbehörigheten i länet med 81,9 % behöriga lärare i grundskolan.
– Storfors kommun fortsätter att satsa på skolan och vi har fantastiska rektorer som prioriterar arbetsmiljön för både lärare och elever, säger skolchef Annelie Izindre.

Enligt statistiken från Skolverket, som fackförbundet Sveriges Lärare sammanställt, minskar andelen behöriga lärare i Sverige. Tre av tio lärare i grundskolan saknar behörighet och även
i gymnasiet minskar lärarbehörigheten med en procentenhet till 83.4 procent.

Lärarbehörigheten i Värmlands län ligger kvar på 72 procent, vilket är nära snittet för hela landet.

Trots att andelen lärare med legitimation och behörighet sjönk i Storfors jämfört med året innan, ligger kommunen fortfarande i landets toppskikt. Storfors har den åttonde högsta lärarbehörigheten i Sverige.

En anledning är att Storfors ligger mycket bra till när det gäller löner, menar Annelie Izindre. En annan orsak är det engagemang och den vilja att skapa goda relationer som hon som skolchef möter hos rektorer och lärare varje dag.
– Personliga relationer står högt i kurs i Storfors skolor. Vi har relativt små skolenheter där lärare och elever känner varandra väl och där man hjälps åt, säger hon.

Goda förutsättningar för relationer mellan lärare och elever och mellan elever på högstadiet bygger man också genom en gemensam resa till Norge med alla sjundeklassare i början av högstadiet. Bra start på dagen och massor av energi får eleverna också i Vargbroskolan och Kroppaskolan genom att det serveras gratis frukost, vilket bidrar till god stämning och trivsel för både elever och personal.

Just nu finns det chans för fler pedagoger att få jobba på någon av Storfors skolor. Man söker bland annat musiklärare och lärare i spanska, lärare årskurs 4-6 samt en specialpedagog i förskolan. 

Se mer på storfors.se/ledigajobb

Behörigheten på de olika skolorna ser ut enligt följande:

Kommunala grundskolor:
Kroppaskolan 87,7 %
Vargbroskolan 82,1 %
Bjurtjärns skola 80,2 %
Stiftelsen Lundsbergs skola:
Lundsbergs grundskola 75,7 %

Text & foto: Eva Wiklund