Snart är nya båtbryggan färdig

Gamla småbåtshamnen vid Aggerud har i snart ett år varit en byggarbetsplats. Nu börjar den nya bryggan och soldäcket bli färdiga, och ska invigas i maj.
– Vi fortsätter fräscha upp det här vackra området, säger stadsarkitekt Ann Dakovic, ansvarig för projektet att utveckla Möckelnstranden från gamla småbåtshamnen till Boforsudden.

Den gamla båthamnen har fått ett rejält ansiktslyft med ny brygga med uthyrningsbara platser, och på andra sidan av den lilla viken ett stort soldäck där man kan slå sig ner för att njuta av solsken och sjöutsikt. Bygget har dragit ut lite mer på tiden än först planerat, men nu är det i stort sett färdigt.
– Det är mycket att ta hänsyn till vid bygge vid vattnet och pandemin kom lite i vägen vilket innebar problem med leveranstider, säger Ann Dakovic.

Leveransproblemen undantaget har arbetet flutit bra, och när vi når Ann berättar hon att man som bäst håller på att åtgärda de bitar det fanns synpunkter på vid första besiktningen. Slutbesiktning sker i slutet av april, och under maj månad kommer den nya bryggan och soldäcket invigas.
– Karlskogaborna har haft mycket frågor och funderingar, säger Ann, men reaktionerna på bygget har varit jättepositiva.

Båtbryggorna och soldäcket är en del av det större projektet att utveckla Näset och fräscha upp rekreationsområdet längs Möckelnstranden. Området kommer delvis att bevaras, delvis förändras utan att befintliga natur- och kulturvärden kommer till skada. Tillgänglighet och trygghet kommer att öka i området vilket gör området ännu mer attraktivt.

Det kommer anläggas strandpromenad och hundrastgård, det byggs en parkering, skogsdungen intill strandvallen rensas och blir en del av lekparken som byggs i området. I anslutning till den nya bryggan kommer man även bygga en servicebyggnad med bland annat toaletter, utedusch och möjlighet att fylla sin vattenflaska.
– Det är redan ett vackert område men vi vill lyfta upp det ännu mer, man ska vilja komma hit och njuta av Karlskoga och Möckeln.

Text & foto: Nicklas Remmegård. Illustration: Karlskoga kommun