Angelica Ärlandsback är glad över att caféet äntligen öppnat.

Ny butikschef på populär loppis

Efter att tidigare ha varit volontär i butiken tillträdde Angelica Ärlandsback i början av året som butikschef på PMU Second Hand i Karlskoga. I samband med det kunde även caféet som en tid varit stängt för renovering öppna på nytt.
– Det har varit mycket att sätta sig in i men framförallt är det roligt och spännande, säger den nya butikschefen.

Angelica Ärlandsback beskriver att det nya jobbet innehåller många bitar hon själv är intresserad av. Hon lyfter fram hållbarhet, att här finns många olika slags människor och inte minst att det är ett sätt att bidra till att människor får ett bättre liv – PMU:s främsta syfte är att generera en vinst som går till bistånd.
– Och så är jag själv en loppismänniska som älskar att göra fynd, säger hon med ett leende.

I ungefär samma veva som Angelica tillträdde kunde man även öppna det nyrenoverade caféet. Något som var efterlängtat av både personal och kunder.

Många har som lördagstradition att komma hit och fika och umgås, och under perioden det varit stängt har många frågat när man ska öppna igen.
– Vi märkte direkt att gamla kunder hade lätt att hitta tillbaka när vi kunde öppna igen, vissa lördagar är det nästan svårt att hitta platser. Det är roligt att det är så många som vill komma hit.

De som arbetar i butiken och caféet har många olika bakgrunder. Exempelvis erbjuds sysselsättning för människor som är i behov av arbetsträning eller en väg in i arbetslivet genom ett arbetsmarknads-
politiskt program, vissa gör sin samhällstjänst här. Angelica lyfter också fram alla volontärer som arbetar ideellt på sin fritid för att på så vis bidra till PMU:s biståndsarbete. Man har volontärer med vitt skilda bakgrunder, och det är öppet för alla som vill att bli volontär.
– Våra volontärer är fantastiska och vi är jättetacksamma för dem, säger hon och tillägger: vi är alltid i behov av fler.

Under senare år har man sett ett ökat intresse för att handla second hand, och inte minst kläder är en varugrupp som ständigt ökar. Det handlar dels om att tiderna är som de är, men också om en ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor och kläd- och textilindustrins klimatpåverkan.
– Hållbarhet och att köpa begagnat är något många tagit till sig, det är en bra utveckling att fler väljer att handla second hand av hållbarhetsskäl.

Text & foto: Nicklas Remmegård