Structos vd Anne Karlsson och kommunens näringslivsutvecklare Kicki Karlsson vid kontorslokalerna som ligger i direkt anslutning till industrilokalerna.

Ökat intresse för lokaler och mark i Storfors

Storfors kommun har fått fint gensvar på erbjudandet om industrimark för fem kronor per kvadratmeter. Dessutom har intresset för industrilokaler ökat.
– Vi har fått ett antal förfrågningar på senaste tiden vilket känns väldigt positivt även om det oftast är långa processer innan man vet vad det leder till i slutänden, säger näringslivsutvecklare Kicki Karlsson.

Det var för en månad sedan som kommunen lyfte fram den lediga mark som idag är klassad och detaljplanerad som industrimark. Sammanlagt är det ytor på cirka 350 000 kvadratmeter som ligger i direkt närhet till genomfartsleden riksväg 26.

Tack vare att det finns en oberoende värdering från 2022 kan marken säljas för fem kronor per kvadratmeter.
– Jag har fått frågor både från befintliga företag som vill utvidga och företag utifrån. Det tycks också finnas ett större intresse än på lång tid för industrilokaler, säger hon.

Anne Karlsson, vd för Structo Hydraulics AB i Storfors, är också överraskad över det ökande intresset.
– Jag har fått tre olika förfrågningar på senaste tiden. Vi har ju en samfällighet här på industriområdet som hjälper och stöttar varandra och det skulle vara väldigt roligt med lite mer liv och rörelse här, säger hon.

Just nu har Structo en ledig lokal på 3000 kvadratmeter och man kan även frigöra ytterligare en lokal av samma storlek och även fler ytor.
– Våra lokaler är ju väldigt stora, ganska kalla och lämpar sig för industri. Kontorslokaler finns det också att tillgå på området och dessutom har vi anslutning till järnvägen inne på området, säger hon.

Utifrån det ökande intresset för lokaler gör näringslivsutvecklare Kicki Karlsson nu en sammanställning över alla lediga lokaler inom kommungränsen.
– Vi har kännedom om en hel del idag, men ingen komplett bild. Alla företagare som har lediga industrilokaler eller kontorslokaler får gärna höra av sig till mig. Det gäller även om man har mark som kan vara intressant för etableringar av olika typer, säger hon.

Tillgången på lediga lokaler kommer sedan att lyftas fram på kommunens hemsida.

Text & foto: Eva Wiklund