Mäklarna om läget på bostadsmarknaden

Under hösten har det rapporterats om stigande räntor och sjunkande priser, men hur ser egentligen läget på bostadsmarknaden ut inför 2023? Vi ringde upp mäklarna i vårt område och ställde följande frågor:
1. Hur var 2022 för er del? 

2. Vad tror du om bostadsmarknaden 2023? 

3. Det pratas mycket om stigande räntor, hur ska man tänka som köpare/säljare?

Marina Jansson, Bocentrum Filipstad

1. Det var ett bra år fram till slutet av året. Det gick ner lite i december då de höga elpriserna gjorde att folk blev lite avvaktande. Men som helhet ett bra år.

2. Vi har sålt en del fastigheter och det börjar bli fler spekulanter, även utifrån. Vi upplever att det börjat släppa lite och det ser ganska ljust ut, även om man som säljare nog får räkna med att det tar lite längre tid än det gjort de senaste åren. Sedan är det så klart svårt att veta i och med att det är så mycket i resten av världen som påverkar. Men generellt ser det ljust ut, och förr eller senare blir det mesta sålt.

3. Just nu är det lite köparens marknad, konkurrensen är inte riktigt lika hög. Har man tänkt köpa något är det bra att göra det nu. Räntorna är högre än de varit, men i ett längre perspektiv ligger de på en ganska normal nivå.
Som säljare bör man ha tålamod och lite is i magen. Det går att sälja, och på många objekt blir det fortfarande budgivning. Tror att det kommer släppa framåt våren och att marknaden kommer vara ganska stabil.

Lina Danielsson, Bocentrum Kristinehamn

1. Det är klart att det varit ett lite tuffare år med tanke på hur marknaden sett ut. Framförallt för de som säljer i och med att det funnits en oro kring kriget, inflationen, bränslepriserna, räntor med mera. Det har gjort att det blivit lite svårare att sälja och har påverkat intresset, det har kanske varit lite färre intressenter.

2. Jag kan tänka mig att början av året fortsätter ungefär som 2022. Det går fortfarande att sälja men det är kanske inte lika många intressenter och det kanske prutas lite mer. Tror att det fortsätter så tills ränteläget stabiliseras och det blir lättare att se vilken ränta man kommer ha framöver. Räntan har gått upp nu och kommer höjas lite till, men historiskt har vi fortfarande inte en hög ränta.

3. Svårt att säga. Som säljare beror det förstås på vilket läge man är i. Vissa kanske väntar tills läget och marknaden stabiliseras, och kan man göra det är det kanske bra. Men det går att sälja ändå nu, om man är beredd på att det kan prutas lite på utgångspriset. Som köpare finns det då i stället kanske just utrymme att pruta lite nu när konkurrensen är mindre. Sedan är det förstås så att folk måste bo någonstans, så hus och lägenheter kommer fortsätta att säljas.

Lena Persson, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Filipstad

1. Månaderna till och med augusti/september hade vi bra försäljning med mycket budgivningar. Vi hade gott om utländska kunder, främst från Holland och Tyskland. Framåt hösten mattades det av och köparna var försiktigare och mer avvaktande. Budgivningarna förekom mer sällan.

2. 2023 har börjat lugnt, men det är typiskt för den här tiden i början av året. Jag tror för egen del att 2023 kommer bjuda på fler bostäder till salu. Jag tror också att våra utländska köpare är här för att stanna då vi har sett många fler hitflyttande utländska kunder efter pandemin.

3. Till följd av räntehöjningarna har vår lokala marknad påverkats främst på grund av vad medier och nyheter förmedlar.
Själva räntehöjningen påverkar inte hushållens plånböcker lika mycket som i storstäderna (som det ofta skrivs om) då våra bostäder oftast inte är så högt belånade.
Till exempel ett hus med 500 000 kronor i ränta gör 875 kronor i nettokostnad per månad om räntan går upp tre procentenheter.
Däremot är min bedömning att elkostnaderna för vissa hushåll har en större påverkan.

Gustaf Florenius, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Karlskoga

1. Det har varit ett bra år för oss. Det har taktat på i ungefär samma tempo som 2021 trots en annan marknad, vilket vi är glada över. Under året var vi det sjunde största kontoret inom länsförsäkringar vad gäller provision, och det sjätte största sett till antal försäljningar med totalt 160 förmedlade småhus. Det är vi väldigt stolta över.

2. Hur marknaden utvecklas är såklart lite beroende på var allt tar vägen med omvärldsläge, ränta, elpris, amorteringskrav. Det är mycket sådant som behöver tas i beaktande. Vi såg redan 2022 att det var ett större utbud med fler objekt på marknaden och det tror vi kommer fortsätta, även om det just nu är ett ganska dåligt utbud på villor. Där ser vi som regel en ökning efter helgerna men den har inte riktigt funnits i år. 
Försvaret storsatsar i vår region och försvarsindustrin går som tåget, vilket skapar en efterfrågan på bostäder.

3. Historiskt sett är räntan låg, och klarar man inte den ränta vi har nu ska man inte köpa ett hus. Det är viktigare att tänka på driftskostnader, elförbrukning och så vidare. Vad som sagts nu är att riksbanken kommer höja räntan med ytterligare 0,5 procentenheter men den kommer sannolikt inte drabba konsumenterna i sin helhet då bankerna redan gjort större höjningar.
Prisnedgångar till trots så köper och säljer vi på samma marknad. Du kanske får lite mindre för bostaden du säljer, men du betalar också mindre när du köper. Summa summarum går det på ett ut.

Text: Nicklas Remmegård