I flera områden i centrumkärnan pågår just nu bostadsprojekt som innefattar både flerbostadshus, radhus och nya lokaler för centrumändamål. Foto: Pär Englund, Fryken Media.

Positiva vindar för bostadsbyggande i Kristinehamn

Intresset för att bygga bostäder i Kristinehamn växer. Flera projekt är redan igång, och ännu fler är planerade.
– Vi är i ett intressant skede, säger Kalle Alexandersson, planeringschef på Kristinehamns kommun.

2019 inledde Kristinehamns kommun ett arbete med att få fart på bostadsbyggandet i Kristinehamn. Det arbetet har man nu börjat få utväxling på.
– Det finns ett stort intresse för att bygga i Kristinehamn, säger Kalle Alexandersson, vi har några projekt som är igång med skopan i marken och ytterligare några som ligger precis i startgroparna.
Bland de som är igång nämner han projektet Tellus där Chilid Group bygger ett 40-tal lägenheter i centrum, samt de sista etapperna av bostäder vid Sannakajen. För 20 år sedan revs bostäder i Kristinehamn, de var för många och av fel typ. Kommunen inledde då ett analysarbete för att se hur man skulle kunna utvecklas trots bostadsöverskott, och en del i det blev att köpa in mark vid Sannakajen och omvandla till bostäder.
– Det är kul att det fungerade, säger Kalle Alexandersson.

På senare tid har inflyttningssiffrorna till kommunen varit positiva, och när militären framöver återetablerar sig i Kristinehamn lär behovet av bostäder öka. Utöver de projekt som nu är igång finns ett flertal projekt som befinner sig olika långt fram i planeringen. Flera av dem i centrum där man nu börjar bebygga tomter där det en gång rivits för att ge plats åt en växande stad, men som tills nu förblivit tomma.
– Det är roligt att det bebyggs och läker ihop staden.

Framåt nämner han bland annat nya bostäder vid Marieberg, ytterligare utveckling av Vålösundsområdet och flerbostadshus på Djurgårdsplatån.

Från kommunens sida upplever man att det finns ett intresse för att flytta till Kristinehamn, och att byggintressenterna är med på banan.

Det rådande världsläget med stigande priser och ökande räntor kan på sikt påverka såväl efterfrågan på bostäder som intresset för att bygga. Än så länge har man dock inte sett någon större påverkan än att någon aktör behöver mer tid än som ursprungligen planerats, och som Kalle konstaterar:
– Vi har nog hamnat ganska rätt, sedan kan vi inte påverka konjunkturen utan det är bara att hålla tummarna för att alla projekt som är på gång genomförs. Men just nu är det positivt.

Text: Nicklas Remmegård