Energirådgivarna Hanan Othman och Tina Näslund kan också hjälpa till med opartisk information om solceller.

Nya svenskar får energi- och klimatråd

Med drygt 800 000 kronor i statligt bidrag driver nu energirådgivarna Hanan Othman och Tina Näslund ett projekt som riktar sig till nya svenskar i Storfors, Kristinehamn, Karlstad, Hammarö och Filipstad.
– Vi ska ge energi- och klimatråd till personer som inte varit i Sverige så länge, säger Hanan Othman, som själv vet hur förvirrande den första tiden kan vara. 

I Syrien väljer man exempelvis inte elavtal själv och när Hanan kom till Sverige fick hon lära sig hur det fungerar den ”hårda vägen”. 
– Vi band vårt avtal på flera år och när vi sedan flyttade fick vi betala sex månader extra, säger hon.

Hanan menar att många små saker, som vi kanske tar för självklara i Sverige, ser helt annorlunda ut i andra länder. Det kan handla om hur du spar el, val av avtal, återvinning eller att inte tömma olja i avloppet. Uppvärmningssystem är inte heller en självklarhet eftersom det används andra värmesystem i andra länder.

Under våren har energirådgivarna testat ett föredrag i olika kommuners SFI- och komvuxklasser.
– Vi har även tagit fram en enkel informationsbroschyr på olika språk, berättar Tina Näslund, som jobbar halvtid i projektet och samtidigt är miljöstrateg i Torsby kommun. Information om klimat och miljö kan alla invånare få helt gratis, men rådgivarna tror att just den här gruppen behöver få en extra tydlig inbjudan.

Föredragen avslutas med att deltagarna får använda de nya kunskaperna genom att skriva ner sina nästa steg. Några viktiga nästa steg för en av deltagarna var att dela information med sin familj, planera månadsmåltiderna runt koldioxidavtryck, ta kortare duschar, handla oftare på loppis och secondhand.

Hanan jobbar vanligtvis i Kristinehamn, Storfors och Filipstad med rådgivning till privatpersoner och företag och Tina har även jobbat som rådgivare i andra kommuner.

Energi- och klimatrådgivningen finns i alla kommuner och kan ge dig opartiska råd. Storfors kommun driver projektet under hela 2022 i samverkan med Kristinehamn, Karlstad, Filipstad och Hammarö kommuner. Det övergripande syftet är att bidra till ökad tillit och kunskap om hållbarhetsfrågor, ökad integration och mer aktivt deltagande i att skapa ett mer hållbart samhälle.

Text & foto: Eva Wiklund