Nedslående resultat då värmefläktar och element testats

Elsäkerhetsverket har deltagit i ett marknadskontrollprojekt inom EU rörande värmefläktar, konvektorelement, oljefyllda element och strålvärmare. Enbart 3 av 60 testade produkter klarade alla krav.

49 rapporter med anmälningar om bristfälliga värmare ligger bakom beslutet att titta närmare på den typen av produkter. Marknadskontrollmyndigheter från Sverige, Bulgarien, Finland, Kroatien, Cypern och Malta genomförde därför en särskild undersökning och resultatet är nedslående.
– Resultatet pekar på att det finns många brister gällande elsäkerhet som tillverkarna behöver åtgärda. Det är viktigt att konsumenten kan känna sig trygg med att produkterna uppfyller kraven, säger Martin Gustafsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Totalt testades 60 olika produkter. Bristerna i de produkter som testats i Sverige har kommunicerats till tillverkarna. Bland de vanligaste felen som testet upptäckte var:

• Risk för elektriska stötar från exponerade spänningsförande delar. 

• Risk för brännskador från berörbara ytor vid normal användning. 

• Värmare som välter under lutningstest. 

• Tillgängliga spänningsförande delar efter falltestet. 

• Felaktigt monterad kontakt. 

• Uppmätta inre isolationsavstånd var under tillåtna gränser, vilket innebar en ökad risk för elchock.

• Material som inte är tillräckligt motståndskraftiga mot värme och eld. 

– Var uppmärksam när du ska köpa elprodukter. Den ska ha CE-märkning och bruksanvisning på svenska. Det ska vara lätt att hitta kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören. Det ska även finnas en typbeteckning som gör att produkten går att spåra. Finns inte detta kan det vara en indikation på att tillverkaren eller importören inte har tillräckliga kunskaper om det regelverk som gäller för den som tillverkar och säljer elektriska produkter, säger Martin Gustafsson.

Elsäkerhetsverkets checklista när du köper elprodukter

Kontrollera produkten

Kan jag använda produkten på det sätt och i de miljöer jag har tänkt? Om produkten till exempel ska användas i ett badrum eller uterum, kontrollera att den ha rätt IP-klass 

Är produkten CE-märkt?

Är produkten märkt med typbeteckning (identifiering av produkten)?

Är produkten märkt med vilken ström och spänning den är avsedd för (märkdata)?

Är produkten märkt med tillverkarens namn och postadress?
Om tillverkaren inte finns inom EU/EES, är produkten märkt med importörens namn och postadress?

Har produkten en svensk stickpropp?

Finns bruksanvisning och säkerhetsinformation på svenska? Det kan stå viktiga saker där som kan hjälpa dig att se om elprodukten är gjord för att användas i Sverige och får användas på det sätt som du tänkt.

Framgår det av tillverkarens anvisningar var och hur produkten kan och får installeras?

Text: Nicklas Remmegård