Kommunalråd Hans Jildesten och David Stenman, vd för Arctic Sustainability Group, ASG intill marken vid riksväg 26 där pilotfabriken kommer att ligga.

Vinnova-miljoner till konceptfabrik

I början av juli kom det positiva beslutet att Vinnova beviljar Arctic Sustainability Group, ASG, och partners drygt 15 miljoner kronor för utveckling av ett projekt knutet till den landbaserade fiskodlingen i Storfors. Projektet genomförs tillsammans med KTH, Karlstad Universitet och flera teknikföretag.
– Vi är mycket glada över att staten ser lika positivt på den här satsningen som vi gör, säger vd David Stenman.

Bidraget på 15 209 257 kronor ska användas för forskning och experimentell utveckling av företagets unika system för landbaserad fiskodling och spridning av resultaten.

Detta kommer att göras tillsammans med två forskargrupper från Karlstads Universitet och KTH med både biologer och fysiker samt med teknikföretagen Nordic Water Holding AB, Stockholm Water Technology AB och Xylem Water Solutions Sweden AB. Stor del av arbetet i projektet kommer att ske på plats i Storfors.
– Vi bygger ju inte bara en fiskodling. Vi är ett hightechföretag som utvecklar nästa generations produktionssystem för hållbar landbaserad fiskodling. Vår avsikt är att förse världen med mängder av nyckelfärdiga kopior på den pilot- och referensanläggning vi nu ska upprätta i Storfors, säger David Stenman, som i grunden är civilingenjör och teknologie doktor.

Kicki Karlsson, Näringslivsutvecklare i Storfors, har under de senaste åren jobbat för etableringen i Storfors.  Hon är mycket glad över Vinnovas positiva besked.
– Jag vet hur omfattande och svår den här typen av ansökningar är att få igenom, så det känns fantastiskt att ASG har lyckats med det, säger hon.

Kommunalråd Hans Jildesten vill skicka ett stort grattis till företaget.
– Det här visar ju att staten också tror på den här typen av hållbar och närproducerad matproduktion för framtiden, och det känns naturligtvis roligt att 15 miljoner nu landar i Storfors, säger Hans Jildesten, som ser fram emot att företaget ska bedriva utveckling i Storfors.

Bidraget söktes inom Vinnovas utlysning ”Uppskalning för en hållbar industri 2022” där det fanns 70 miljoner kronor att fördela mellan olika projekt.

Samtidigt som företaget fått Vinnovaansökan beviljad har också företagets miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för anläggningen vunnit laga kraft liksom även kommunens fullmäktigebeslut om marköverlåtelsen.
– Första steget är att slutföra avtalet för markköpet, säger David Stenman, som delvis jobbar utifrån kontoret i Centrumhuset i Storfors. Där räknar han också med att få plats med flera personer när arbetet drar igång på allvar.

Projektering för den nya anläggningen pågår för fullt.
– Vi är just nu sex personer som jobbar heltid med projektet, varav fyra ingenjörer i Indien som jobbar med att designa anläggningen utifrån en rad olika parametrar, säger han.

Innan fabriken byggs söker företaget nu en lokal för att kunna starta yngelproduktionen för att kunna komma igång snabbt så snart den första fabriken  står klar..

Att läget i världen just nu är turbulent skapar dock osäkerhet även gällande ASG:s tidsplan eftersom starten blivit fördröjd.
– Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till just nu, men vi kommer att sätta igång med allt arbete för att kunna söka bygglov direkt, säger David Stenman, som också betonar att man vill ta hjälp av lokala entreprenörer för att genomföra satsningen.
– Vi vill jobba med företag från Storfors när det är möjligt, säger han.

Text & foto: Eva Wiklund