Verksamhetsutvecklare Ann-Louise Izindre är glad över att Storfors kommun nu får ta del av Leader-medel för landsbygdsutveckling.

Storfors kommun medfinansierar landsbygdspengar

Leader är EU-medel för landsbygdsutveckling som fördelas av Jordbruksverket – det krävs dock att kommunerna medfinansierar.

Storfors Kommunfullmäktige fattade under torsdagskvällen beslut om att medfinansiera Leader Närheten med 131 920 kronor per år under åren 2023-2028.

Under den förra programperioden för Leader var Östra Värmland ett område som blev utan pengar. Inför den här perioden (2023-2027) gick Leader Värmlands BergsLag (Filipstad, Kristinehamn och Storfors kommuner) ihop med Leader Närheten (Karlstad, Grums, Kil, Forshaga och Hammarö kommuner). Det gemensamma namnet blev Leader Närheten och man har skrivit en gemensam strategi.

Det är jordbruksverket som beslutar om tilldelning av EU-medlen och kommande period får Leader Närheten 43 miljoner kronor om kommunerna går in med 33 % av finansieringen. Pengarna kan sedan sökas av privat, ideell och offentlig sektor för landsbygdsutveckling.

Under perioden 2007-2013 hade Leader Värmlands BergsLag 18 miljoner kronor att fördela och av de 50 projekt som fick bidrag låg elva i Storfors. Det var bland annat muddring av Hyttälven, bygget av bastuflotten, gösprojektet i Östersjön/Mögsjön och Seniorernas Hus. Man delade också ut speciella ungdomscheckar på 20 000 kronor till sju olika projekt i Storfors.

Efter årsskiftet är det dags för föreningar, företag eller offentlig verksamhet som har idéer att skicka in ansökan.

– Jag är jätteglad att vi äntligen får ta del av de här pengarna efter att vi har stått utanför i sju år. Nu hoppas vi att Storfors föreningar börjar fundera på ansökningar redan nu, säger verksamhetsutvecklare Ann-Louise Izindre, som föredrog ärendet för kommunfullmäktiges ledamöter under torsdagskvällen.

Hon säger också att föreningar och andra gärna får bolla sina idéer med representanter i föreningen Värmlands BergsLag som finns kvar som ett stöd under hösten.

– Ring gärna någon av oss så kan vi lotsa rätt. Men en genomarbetad ansökan är chansen att få bidrag större, säger Ann-Louise Izindre.

Kontaktpersoner i Vämlands BergsLag
Lennart Johansson tel 073-083 39 43
Kicki Karlsson 0550-651 21
Ann-Louise Izindre 0550- 651 54

Text och foto: Eva Wiklund