Placering av skolan i Kyrksten. Kommunen inväntar beslutet från förvaltningsrätten eftersom bygget av skolan i Kyrksten är överklagat.

Detaljplaneläggning pågår för skolan i Kyrksten

Just nu pågår detaljplaneläggning för den nya skolan i Kyrksten.
I mitten av november fattade kommunfullmäktige beslut om att skolan ska byggas, men beslutet överklagades till förvaltningsrätten.
– Vi väntar nu på utfallet i rätten och hoppas på svar under maj-juni. Under tiden jobbar vi med de delar som är möjliga, säger kommunchef Johan Rosqvist.

Under fullmäktigemötet framförde representanter från olika partier förslag om återremiss, och några partier ville också se offerter på byggkostnaderna innan man fattade beslut. Beslutet blev dock att bygga skolan vilket Sd, M och Kd reserverade sig emot. Senare överklagade också tre personer beslutet till förvaltningsrätten, vilket fått processen att i vissa delar stanna av.

Redan i maj 2018 beslutade dock kommunfullmäktige om projektering av den nya F-6-skolan. Det pågår nu genom att EFKAB projektleder och tar fram underlag tillsammans med Link Arkitektur som vann arkitekttävlingen. Detta för att kommunen ska kunna gå ut i en upphandling om och när man får klartecken från förvaltningsrätten.
– Vi hoppas att vi ska kunna sätta igång en upphandling i september. Jag tror också att de som överklagade kommer att få många av de svar som önskades i och med resultatet av projekteringen, säger Johan Rosqvist.

Samtidigt pågår arbetet med en detaljplan för området och den kommer att ställas ut för samråd när kommunstyrelsen fattat beslut den 16 maj. Den kommer då att finnas utställd både i kommunhuset och på kommunens webbsida.

Den nya skolan är dimensionerad för 150 barn, uppdelat på fritids, förskola och grundskola upp till årskurs sex. Den kommer att innehålla en mindre idrottshall och delar av skolan är under kvällar och helger tänkt att kunna användas till annan verksamhet som kan gynna bygden.

Text & foto: Eva Wiklund