Tredje året för drönarbesiktning – nu med ännu vassare teknik

Karlskogas luftledningar ses regelbundet över från ovan med värmekamera av en drönare. I kombination med ett nytt analyssystem blir det proaktiva arbetet med att hitta brister mer effektivt och Karlskoga Energi & Miljö kan som enda kommunalt energibolag i regionen stoltsera med tekniken.

Våren 2020 användes drönartekniken för första gången i Karlskoga och sedan en tid tillbaka har tekniken kompletterats med ett analyssystem som ger en bättre överblick av elnätet som helhet. 
– Det finns många fördelar i att kombinera drönare med avancerad dataanalys. Systemet flaggar direkt om något brister i nätet, till exempel ett sprucket porslin eller fallet träd vid en ledning. Vi kan då agera snabbt och skicka upp en drönare som ger en exakt bild av läget. Ofta kan vi göra åtgärder innan kunden påverkas och i de fall kunden ändå drabbas kan vi korta avbrottstiden, berättar Jonas Berg, besiktningstekniker på Karlskoga Energi & Miljö.

3D-scanning
Före 2020 användes helikopter för att besiktiga elledningarna. Drönare är dels tystare och ger inte samma utsläpp. Med drönarens AI upptäcks dessutom många fler fel än när man sitter i en helikopter. I slutet av februari är det dags för en stor årlig översyn, då kontrolleras det 20 mil långa nätet i Karlskoga elnäts koncessionsområde som förutom Karlskoga även innefattar stora delar av Storfors kommun samt delar av Degerfors kommun, Kristinehamns kommun och Hällefors kommun.
– Nytt för i år är att drönarbesiktningen inkluderar en 3D-scanning av vegetationen runt omkring ledningen. Utifrån den informationen kan vi anpassa röjningen när akuta områden upptäcks. Genom att kombinera flera tekniker kan vi höja leveranssäkerheten och det känns självklart bra att vi som kommunalt bolag ligger i framkant, det är bara de stora drakarna som har motsvarande lösningar i regionen, säger Berg.

Källa: Karlskoga Energi & Miljö