Så blir bygget i Aggerudsvikarna

Nu har markanvisningstävlingen för Aggerudsvikarna i Karlskoga avgjorts. Det blir Örebrobaserade Eyra Bostad som med förslaget Brf Ankaret vinner tävlingen och därmed kommer bygga bostäder längs de utgrävda vikarna.

– Det känns fantastiskt bra att vara med på den spännande resa Karlskoga är inne i, säger Anna Cedermark, VD och projektutvecklare på Eyra Bostad.

Det vinnande förslaget består av tre kvarter med totalt 33 radhus på mellan 112-152m2, alla precis intill vattnet med direkt tillgång till brygga.

– Vi är jätteglada, säger Anna Cederlund. Hon menar att det är ett projekt som sticker ut på många sätt, och att man redan från början kände att man skulle bli besvikna om man inte vann.

Patrick Hjalmarsson och Anna Cedermark, Eyragruppen

Kalle Selander, näringslivschef på Karlskoga Kommun, menar att Aggerudsvikarna ett av de mest spännande byggprojekt vi haft i Karlskoga. Han understryker att konkurrensen varit hård men att Brf Ankaret tydligt utmärkt sig i konkurrensen. I juryns motivering beskrivs förslaget som en ”charmig flirt med det marina” med arkitektur som har en stark koppling till platsen med nya former materialval och gestaltning, man trycker också på att varje kvarter har sina egna karaktärsdrag och nyanseringar, vilket som helhet ger en variation kombinerat med en sammanhållen arkitektur.

– Jag fastnade direkt för Eyragruppens förslag, säger stadsarkitekt Ann Dakovic, det är kompakta och yteffektiva lägenheter med bra planlösningar. De har lyckats med platskänsla och att skapa harmoni i området.

Hon menar att det här är något Karlskoga behöver, lite ny och spännande arkitektur.

– Vi har hittat en variation i arkitekturen men vi har detaljer som går igen och vi har en enhetlig färgpalett som vi jobbar med för att hålla ihop hela området, säger Anna Cedermark.

Bostäderna är öppna och luftiga, med generös takhöjd och med utsikt genom hela husen. De olika kvarteren skiljer sig åt i sin utformning men skapar en sammanhållen känsla med en arkitektur som skiljer sig från vad som tidigare byggts i Karlskoga.

Köpeavtal ska nu skrivas och godkännas av fullmäktige, sedan kan bygget komma igång så fort man får startbesked och bygglov finns på plats. Ambitionen är att börja bygga i augusti, oavsett hur mycket som då är sålt.

–  Det var också en väldigt attraktiv del i det här förslaget, säger Kalle Selander, att man säger att man kommer gå igång oavsett hur det ser ut med försäljning.

Intresseanmälan kan göras redan nu, och bostäderna beräknas vara inflyttningsklara under våren 2024.

Text och foto: Nicklas Remmegård

Vybilder: Eyra Bostad