Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert berättar att antalet patienter som vårdas för covid-19 ökar även i Värmland.

Smittspridningen ökar i Värmland – fler på sjukhus

Region Värmland beslutade på tisdagen att gå upp i stabsläge.
– Smittspridningen fortsätter att öka och allt fler patienter behöver vård på sjukhus. Vi behöver vara redo om detta håller i sig, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert i ett pressmeddelande.

Smittspridningen gällande covid-19 har ökat under senaste veckorna även i Värmland och antalet patienter som är i behov av vård på sjukhus har blivit allt fler.

– Vi vet att många som smittas just nu blir lindrigt sjuka, men antalet patienter som behöver vård på sjukhus har stigit snabbt. En hög smittspridning innebär ett ökat tryck på hälso- och sjukvården och vi behöver vara redo om detta håller i sig. Därför har vi fattat beslut om att gå upp i stabsläge, säger Lena Gjevert.

Idag, den 11 januari, vårdas 21 patienter på länets sjukhus varav tre på intensivvårdsavdelning.

– Vi kommer att följa utvecklingen noga och har beredskap för att kunna vidta fler åtgärder. Sedan hoppas vi att det inte kommer att behövas, säger hon.

– Värmlänningarna har ställt upp på ett fantastiskt sätt tidigare för att hjälpa till att dämpa smittspridningen. Jag vill vädja om fortsatt följsamhet. Var rädd om dig själv och andra. Följ de allmänna råden och se till att vaccinera dig, säger Lena Gjevert.

Text: Eva Wiklund