Peter Rendius.

”Karlskoga är industrinavet i regionen”

Alfred Nobel Science Park syftar i grunden till att skapa samverkan och samarbeten mellan akademi, näringsliv och samhälle för att gynna innovation och entreprenörskap.
– Det viktigaste är att vara ett stöd för innovatörer, entreprenörer och företag, säger Peter Rendius. Science Park kan vara ett bollplank för idéer, likväl som en smältdegel där olika aktörer kan mötas.

Utöver Örebro Universitet, Örebro kommun och Region Örebro Län som äger Alfred Nobel Science Park har man nära samarbeten med andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt. Peter nämner bland annat Västra Bergslagens Industriförening, Möckelnföretagen, RISE.
– Många jobbar med företagsfrämjande åtgärder, vi försöker få alla att samarbeta för att få lite mer pang för pengarna, säger han.

Alfred Nobel Science Park arbetar mycket med avancerade tillverkningsmetoder och det som kallas additiv tillverkning – det som i dagligt tal brukar kallas 3D-printing. Det är ett område där Karlskoga är starkt, Peter nämner exempelvis Lasertech och AMEXCI som båda ligger långt fram inom området.
– Karlskoga är ett perfekt ställe att hålla på med 3D-teknik, säger han. Här finns djupa och starka teknikkunskaper och man är snabba med att ta till sig och förstå ny teknik. Dessutom finns en stark entreprenörskapsanda som innebär att man vågar satsa.

Han sysslar också med projekt kring hållbarhet, cirkulär ekonomi och resilienta värdekedjor.
– Det är de mest spännande frågorna just nu, säger han. Hållbarhet är väldigt viktigt för framtidens industri, och det finns mycket man kan göra som enskilt företag.

Framtiden för Alfred Nobel Science Park i Karlskoga är något osäker sedan kommunen valde att kliva av som delägare. Hyreskontraktet för lokalerna går ut om ett år, i övrigt pågår ett arbete internt kring strategier och hur man ska satsa vidare.
– Förhoppningen är att vi på något sätt ska hänga kvar här, säger Peter Rendius. Karlskoga är industrinavet i regionen.

Text & foto: Nicklas Remmegård