Kvarnvägen invigd – motorklubben Big Island Cruisers först ut

Fredag den 29 oktober invigdes Kvarnvägen.
Först ut blev gamla fina bilar av märkena Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Porsche och Ford Mustang.
– Det här känns både roligt och bra, säger Janina Hjälm, från klubben Big Island Cruisers.

På plats finns kommunalråd Hans Jildesten, August Larsson och Andreas Åberg från Svevia samt Pierre Österberg från entreprenören Jordkullen som jobbat med schaktning och fyllnadsarbete.
– Vi tycker att vägen blev väldigt bra, säger Pierre.

Arbetet har pågått under några veckor och Svevias representanter är nöjda med att ha fått jobba på en avstängd vägsträcka.
– Vi är ju inte vana vid att få jobba utan trafik, så det här har varit ett väldigt fint jobb, säger August Larsson.

Vägen är cirka 600 meter lång och har både belysning samt en gång- och cykelbana. Första cyklisten som kört hela vägsträckan är Lennart Svensson.
– Det här var fint som ett dansgolv. Den här vägen kommer jag att nyttja och framför allt blir det ju bättre för oss som bor nere på Gärdet, säger han.

Invigningen av vägen är slutet på många års tung trafik genom bostadsområdena längs Lillforsvägen och en lättnad för många storforsbor.
– Det blir väldigt bra för hela samhället att vi nu kan öppna den här vägen igen, säger Hans Jildesten.

Grindarna lyfts åt sidan av kommunalråd Hans Jildesten, August Larsson och Andreas Åberg från Svevia samt Pierre Österberg från Jordkullen.

Det var när industrin i Storfors behövde större utrymme i början av 2000-talet som den gatan omvandlades till industrimark genom en ny detaljplan 2007. Redan 2018 fattade kommunfullmäktige i Storfors beslut om att påbörja processen för att en öppning skulle kunna ske. 1,8 miljoner kronor avsattes för projektet. Arbetet med ny detaljplan har pågått sedan 2019 och under hösten 2021 har det praktiska arbetet slutförs.

Text och foto: Eva Wiklund