Tony Ring (M) tar det första spadtaget för att gräva bort fördämningen och fylla viken med vatten

Konstgjord vik invigd

Onsdag  20 oktober fylldes den första av de konstgjorda vikarna vid det nya bostadsområdet Aggerudsviken med vatten. Tony Ring (M), kommunstyrelsens ordförande, tog de första spadtagen för att gräva bort en del av fördämningen mellan Möckeln och vikarna för att fylla den första av dem med vatten.

– Vissa dagar på jobbet känner jag att man faktiskt är med och skriver historia. Det har pratats mycket om det här projektet och när man väl står här och ser resultatet av allt arbete känns det helt fantastiskt. Vår vackra sjö, som vi tidigare kanske inte riktigt har tagit vara på fullt ut, blir nu ännu lite större. Det här är på många sätt en historisk dag för Karlskoga, säger Tony Ring (M).

Tony Ring (M), kommunstyrelsens ordförande

Aggerudsviken är ett nytt boendeområde som just nu håller på att byggas. Området kommer att ha två konstgjorda vikar, båtplatser, en ny båtiläggningsramp, en gång- och cykelbro samt ett 30-tal moderna bostäder i sjönära läge. Att den första av vikarna fylldes med vatten innebär ett stort steg framåt för projektet.

– Vi tycker att det är kul att äntligen se resultatet av allt hårt arbete. Vi gick in i projektet som en partnering med PEAB och det har varit ett väldigt positivt samarbete. Vi har även haft ett viktigt och bra samarbete med Karlskoga Energi & Miljö som också möjliggjort det vi ser idag. Vi ser nu fram emot öppnande av södra viken och att bron ska lyftas på plats inom några veckor, säger projektledarna Daniel Berg och Malin Lööw.

Text: Nicklas Remmegård

Foto: Karlskoga kommun