Säkerhetssamordnare Michael Björklund är bekymrad över smittoläget i Storfors.

Mångdubblad smittspridning i Storfors

Den senaste rapporten från Smittskydd Värmland visar att smittspridningen i Storfors har ökat nästan fyra gånger på en vecka.

– Det går fort nu och det går ner i åldrarna. Man ser också att allt fler smittas genom att man träffar andra på fritiden, säger säkerhetssamordnare Michael Björklund.

Länge har Storfors kommun har låga siffror när det gäller smittspridningen av covid-19. Under vecka 13 var smittoläget 12,5 smittade per 10 000 invånare, en av de lägsta siffrorna i Värmland. Under vecka 14 (5-11 april) hade Storfors däremot nästan fyra gånger så många smittade; 44,8 smittade per 10 000 invånare. Därmed är Storfors den fjärde värst drabbade kommunen i länet.

Michael Björklund har kontinuerlig kontakt med Smittskydd Värmland.

– Man ser att dubbelt så många smittas genom umgänge på fritiden nu som för ett tag sedan. Många har tröttnat på restriktionerna och tillåter sig att slappna av, men det är nu som vi måste göra tvärt om, säger han.

Michel menar att just nu när smittspridningen ökar måste ännu fler jobba hemifrån så mycket det bara går. Man måste begränsa sitt sociala umgänge och hålla ut i väntan på vaccination. En stor orsak till att smittspridningen nu går snabbare är att den brittiska, mer smittsamma mutationen, ökat även i Värmland.

– Sjukvården är extremt belastad och jag ser även i min omgivning hur även yngre människor blir väldigt svårt sjuka. Nu gäller det att vi håller ut och att alla gör vad de kan om vi ska få en någorlunda hyfsad sommar, säger han.

I dagsläget är 43 patienter inlagda för covid -19 i Värmland varav 8 på IVA.

Text och foto: Eva Wiklund