Mikael Kindahl på Svensk Mynthandel med ett mynt modell större.

Svensk Mynthandel på ny adress

Efter fyra år i Bredablick byter Svensk Mynthandel i Karlskoga lokal och flyttar in i gamla bankhuset vid Centralplan. Passande att flytta in just där tycker Mikael Kindahl, som äger mynthandeln.
– Nu klingar åter mynt i lokalerna.


Mikael berättar att han började som samlare redan på 90-talet, och att intresset med åren växte till att han 2016 startade mynthandeln och gjorde intresset till ett yrke. Riktigt varifrån intresset för mynt kommer vet han inte, men berättar att han växte upp med en far som höll på med antikviteter.
– Så jag har väl samlandet i generna.
Numismatiken mår bra menar han. Det finns samlare och priserna är höga, många mynt är fortsatt stigande.
– Det blir bara bättre och bättre.
Störst intresse, och med det också högst värde, betingar svenska mynt från Gustav Vasa och en bit in på 1600-talet. Exempelvis lyfter Mikael fram ett mynt från Karl IX:s dagar, vilket känns extra kul just i Karlskoga då han gav staden sitt namn. Även plåtmynt tilldrar sig högt intresse. Annars är många samlare specialiserade berättar Mikael och intresserar sig för exempelvis en viss era eller ett särskilt land.
Det är dock inte enbart mynt Svensk Mynthandel ägnar sig åt. Mynt, sedlar, aktiebrev, medaljer, polletter, radar Mikael Kindahl upp. Han nämner att man även köper in guldsmycken och dylikt, men påpekar att man inte är någon antikhandel och alltså inte tar emot andra typer av antikviteter. Just nu är priserna på guld och silver höga vilket innebär att många är intresserade av att sälja. Det och att många passat på att röja hemma under pandemin har inne­burit en ökad tillströmning av kunder under året.
Kunder kommer från när och fjärran. En del från närområdet, många utifrån. Det finns inte så många mynthandlare kvar i Sverige menar Mikael, så många från större städer som saknar en mynthandel söker sig hit.
I fortsättningen får de alltså bege sig till Centralplan.


Text och foto: Nicklas Remmegård