Drift av Parkmagasinet upphandlas

Kristinehamns kommun upphandlar nu driften av Ölme Museala Diversehandel med tillhörande verksamhet i Parkmagasinet i Kristinehamns stadspark.


Kommunens turistchef Ulrika Ganterud Evermark menar att läget i stadsparken är attraktivt med utvecklingspotential. Det finns intressenter sedan tidigare och upphandlingen är efterfrågad. Hon menar att det är en möjlighet för en kreativ näringsidkare som vill utveckla nya ben att stå på, skapa nya möjligheter och väva ihop den nya med det gamla.
Vad tillhörande verksamhet innebär lämnas för hugade företag att presentera, men kommunen ser gärna en koppling till Kristinehamns besöksplan. Besöksplanen bygger på visionen om Kristinehamn som ”Den sköna kuststaden mitt i landet med upplevelser året runt”, och anger mål och utvecklingsområden för att lyfta besöksnäringen i kommunen.
Kristinehamns stadspark invigdes 2019 och beskrivs som ett vardagsrum i utemiljö. Ölme Museala Diversehandel är en kommunägd samling föremål som visar hur en lanthandel fordom såg ut.

Noter: Det är en anbudsgivare som kommer att antas men fullt möjligt att denne i sin tur har samarbeten med andra företag och aktörer som fungerar som underleverantörer i konceptet.

Sista anbudsdag är 31 januari 2021 med möjlig avtalsstart under maj 2021.

Text: Nicklas Remmegård.
Foto: Kristinehamns turistbyrå