Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson vid en av kommunens träffar med företagsfrukost.

Bra betyg för trygghet och service från företagarna

Storfors är en av de tryggaste kommunerna i Sverige enligt tillfrågade företagare. Kommunen är också i ”topp 40” av landets 290 kommuner när det gäller dialog med kommunens beslutsfattare och tjänstemännens attityder.Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.

Storfors kommun tappar några placeringar och går från plats 155 till plats 170 totalt sett, men samtidigt har företagarna gett högre betyg för service och bemötande än förra året. Just på den punkten ligger Storfors kommun på plats 52 i landet.
– Det är ett av de områden som vi verkligen kan påverka i de här mätningarna. Där låg vi bra till redan förra året och jag är glad att vi lyckats motsvara företagarnas förväntningar ännu bättre i år, säger kommunchef Mats Öman.
Punkten handlar om kommunens förståelse för företagarnas villkor, tillgänglighet, rimliga handläggningstider och hur man fått råd och vägledning.

Kommunalråd Hans Jildesten säger att Storfors kommun självklart siktar på att klättra i rankingen.
– Vi tar de här frågorna på stort allvar. Som jag ser det företagarna A och O för att kommunen och samhället ska vara välmående och det kommer vi nu att jobba ännu hårdare för, säger han.

Rankingen av näringslivsklimatet bygger på flera olika delar. Dels enkätfrågor till utvalda företagare, ett sammanfattande omdöme från företagarna samt olika statistikfaktorer. I Storfors svarade 52 företag på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 43 procent. Sverigesnittet var 50 procent.
– Vi skulle naturligtvis önska att alla tillfrågade företagare vill berätta hur de upplever företagsklimatet i Storfors. Det ger oss redskap för att förbättra oss ytterligare, säger näringslivsutvecklare Kicki Karlsson.

En av de punkter där kommunen gjort den allra största klättringen är konkurrens från kommunens verksamheter. Där har Storfors klättrat från plats 199 i landet till plats 96 – en förbättring med 103 placeringar.
– Det känns mycket positivt. Delvis tror jag att det beror på bättre dialog med företagen och att man numera har bättre insikt i hur vi jobbar utifrån de lagar och regler som styr upphandling, säger Kicki Karlsson.

På tre punkter av elva ligger Storfors lägre än plats 100. Det gäller vägnät, tåg- och flygförbindelser, hur lätt det är för företagen att få tag på medarbetare med relevant kompetens samt mobilnät och bredband.
De områden där Storfors tappat flest placeringar i jämförelse med andra kommuner är ”medarbetare med relevant kompetens”, ”sammanfattande omdöme” och ”kommunpolitikers attityder”.
– När det gäller frågan om kommunpolitikers attityder till företagen har Storfors en förbättringspotential. När företagen efterlyser förändringar är det viktigt att de lyssnar och agerar för att förbättra/förenkla. Det kan gälla allt från enkla praktiska åtgärder till långsiktiga strategiska planer – att visa att företagen är viktiga för kommunen för att de bidrar med jobb och skattepengar, säger Anna Hedberg, regionchef för Svensk Näringsliv i Värmland.

Storfors placering bland Sveriges 290 kommuner 2020
Total placering 170

Sammanfattande omdöme 154
Negativ påverkan av brottslighet / otrygghet 9
Dialog med kommunens beslutsfattare 33
Tjänstemännens attityder 34
Kommunens service och bemötande 52
Kommunens information till företagen 55
Kommunpolitikers attityder 77
Kommunens upphandling 85
Konkurrens från kommunens verksamheter 96
Vägnät, tåg- och flygförbindelser 164
Medarbetare med relevant kompetens 217
Mobilnät och bredband 246