Nya skolan ska heta Brogymnasiet i Kristinehamn

Hösten 2020 slås Brogårdsgymnasiet och Presterudsgymnasiet ihop i Kristinehamn och bildar en ny, gemensam gymnasieskola. Nu har den nya skolan fått ett namn. Den ska heta Brogymnasiet.

I och med tillbyggnaden av Brogårdsgymnasiet kommer skolan att ta emot Presterudsgymnasiet när höstterminen startar i augusti. Två skolor blir en och kommer tillsammans att bilda Kristinehamns nya gymnasieskola.
Sammanslagningen innebär en stor omställning för skolorganisationen men också för elever och personal och för att skapa samhörighet är skolans namn en viktig del.
Arbetet med att ta fram ett namn har innehållit vissa kriterier. Förutom att elevernas röster varit viktiga har de namnförslag som kommit in varit tvungna att ha en geografisk, historisk eller kulturell koppling till Kristinehamn.
Elevråden och personalen på båda skolorna har lämnat namnförslag varav fyra stycken valts för en slutlig omröstning.

Under januari har elever i åttan och nian på grundskolan samt ettan och tvåan på gymnasiet tillsammans med personalen på gymnasieskolorna röstat på fyra namnförslag; Brogymnasiet, Christinebrogymnasiet, Kristinagymnasiet och Varnumsgymnasiet.
Med 50% av rösterna vann Brogymnasiet.

Text: Kristinehamn kommun. Foto: Leif Andersson