Kvinnoföreningen mot Våld i Karlskoga-Degerfors uppmärksammar internationella kvinnodagen 8 mars

I många länder är internationella kvinnodagen en nationell helgdag. Kvinnoföreningen mot Våld i Karlskoga-Degerfors uppmärksammar den genom att visa filmen Suffragetterna.

Internationella kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen och inträffar den 8 mars varje år. Den uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Fortfarande kämpar flickor och kvinnor för samma rättigheter som pojkar och män. I norden var Finland först ut med kvinnlig rösträtt 1906, därefter Norge 1913 och Danmark/Island 1915. Först 1921 hade vi kämpat färdigt i Sverige. Fortfarande är det dock långt kvar till ett jämställt samhälle i världen och på många plan.

Den brittiska filmen Suffragette skildrar en dramatisk tid i kvinnorörelsens historia utifrån kvinnorna på ett tvätteri i sekelskiftets London. Filmen handlar om ett feministiskt uppvaknande och en kamp för bland annat rösträtten med livet som insats. 

Filmvisningen är ett samarbete med Degerfors Filmklubb och S-kvinnorna Degerfors. Kvinnoföreningen bjuder alla kvinnor på fri entré och S-kvinnorna står för kaffet.

Text: Anna-Lena Elg