Först med att hyra ut värmepumpar

Hyr en värmepump och var säker på att få den senaste tekniken.
IOS i Karlskoga startar nu en hyrtjänst för alla som ännu inte tagit steget till att installera en energieffektiv värmepump i huset eller i en annan lokal. Det är första gången i Sverige som en liknande tjänst presenteras.

IOS är idag en av Mellansveriges ledande leverantörer av värmepumpar och arbetar med branschens ledande varumärken. Företaget har idag runt 7 000 kunder och med satsningen på hyrvärmepumpar är tanken att kundkretsen ska vidgas betydligt.
– Vi vill nå nya kundgrupper som ännu inte upptäckt fördelarna med energibesparande värmepumpar eller de som kanske inte anser sig ha råd att satsa på en egen anläggning, säger Inge Olsson på IOS.
Med en hyrpump är tanken att alla ska få råd att sänka energikostnaden och få en kostnadseffektiv uppvärmning av huset eller lokalen.

Erbjudandet går ut på att kunden betalar en fast kostnad för installationen av värmepumpen på 6 400 kronor efter rotavdraget. Därefter är månadskostnaden 399 kronor i fem år. I priset ingår support, service vartannat år, garanti och även ISO-kåpan som minskar värmeförlusten från kranpaketet på utomhusdelen. Dessutom ingår IOS-cover som är en skyddsstrumpa som skyddar ledningarna från yttre påverkan, hackande fåglar till exempel.
När fem år har gått byts värmepumpen ut till en ny och modernare pump eftersom utvecklingen med största sannolikhet har lett till bättre och effektivare värmepumpar. Månadskostnaden fortsätter att ligga på samma nivå, 399 kronor.
– Vi tror att många som ännu inte har tagit steget ska upptäcka fördelarna med en värmepump och hur det går att sänka uppvärmningskostnaden på ett bra sätt, avslutar Inge Olsson.

Text Björn Hallin