Pensionerade psykologen Göran Hedlund söker mellan fyra och sex försökspersoner till ett projekt om alzheimers sjukdom.

Pensionerad psykolog vill göra förstudie om alzheimerbroms

Kan den som drabbats av alzheimers sjukdom bromsa och motverka sjukdomens verkningar?
Det vill pensionerade psykologen Göran Hedlund nu ta reda på i en förstudie i Storfors – och söker därför försökspersoner.

Sedan 1989 har Göran Hedlund bott i Storfors och det är också i centrala Storfors som han planerar att genomföra sin studie. Med en bakgrund som extern utredare på beställning av Försäkringskassan har han haft tid att följa forskningen om just alzheimers.
– Jag har mött flera alzheimerpatienter och anhöriga under min tid som utredare då jag jobbade i team med läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast, säger Göran, som menar att det inom spetsforskningen finns idéer om att minnesträning skulle kunna påverka förloppet – och till och med återskapa funktioner som gått förlorade.
– Man har sett att områden i en frisk hjärna kan nybildas och tror att det möjligen även gäller alzheimerpatienter, säger han.
Men att ta reda på om uthållig och intensiv minnesträning verkligen skulle göra skillnad är ett tidsödande arbete.
– Därför passar det en sådan som mig, en pensionär med gott om tid, säger han och betonar att det inte handlar om ett forskningsprojekt utan mera om en enklare förstudie.
– Om det visar sig att de här tankegångarna stämmer, då finns det grund för forskare att gå vidare, säger han.
Göran Hedlund behöver nu mellan fyra och sex personer till en försöksgrupp. Personerna ska vara diagnosticerade med alzheimers sjukdom, men de måste befinnas sig tidigt i sjukdomsförloppet.
Gruppen kommer att träffas två gånger i veckan och det krävs att den som vill delta är både motiverad och uthållig. Deltagarna kommer att få hemläxor och anhöriga ska också bli involverade.
– Vi kommer att jobba metodiskt med minnesträning, men det ska också vara lustfyllt och motiverande. Träningen måste kännas rolig för att den ska bli av säger han, och menar att både syn, hörsel och känsel ska användas.
Göran har fått låna en lokal i Hälsans Hus av Storfors kommun och till vissa pass kommer han även att engagera skolelever som får sjunga gamla sånger eller berätta historier som stimulerar minnet.
Förstudien kommer att pågå under hela våren och i arbetet ingår att testa olika minnestekniker och se vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre.

Den som är intresserad av att delta i gruppen kan höra av sig till Göran Hedlund på tel 070-365 19 34.
Deltagandet kommer att vara kostnadsfritt.

Text & foto: Eva Wiklund