William Morris – estetik som genomsyrar allt

Vi förknippar vanligtvis 1800-talets andra hälft med eklekticism, det vill säga en blandning av diverse äldre stilar såsom renässans, barock och rokoko. De så kallade stilmöbler som tillverkades inom den då nya, snabbt växande industrin var inte av samma höga kvalité som de tidigare handgjorda. Samtidens människor fick uppleva stora samhällsomvandlingar när det ekonomiska systemet förändrades, städerna växte och en stor del av befolkningen började försörja sig som lönearbetare istället för som jordbrukare. Av allt detta följde motreaktioner, och en av de starkare rösterna i sammanhanget var William Morris.

Idag är han mest berömd för sin fantastiska mönstervärld, men den estetiska rörelse i England som William Morris var en viktig del av, och mycket drivande inom, ska förstås ses som en politisk reaktion mot de många gånger miserabla förhållanden som orsakades av arbetssituationen och trångboddheten i industrisamhällets snabbt expanderande städer. Morris förespråkade socialism, och menade att bristen på skön estetik var en konsekvens av arbetsdelningen; arbetarna fann inte längre någon glädje i sitt arbete, vilket speglades i produkterna.

Morris ville återuppväcka intresset för hantverksmässigt tillverkade föremål. Sin egen bostad i London, kallad Red House och ritad av arkitekten Philip Webb, lät han 1858 uppföra enligt medeltida hantverksprinciper, och inredningen skapade han till stor del själv. Genom hantverket, tänkte han sig, skulle den sköna konsten växa fram. Och onekligen lyckades Morris etablera en ny – mycket tilltalande – stil. Den stilepok som går under benämningen jugend eller art nouveau brukar uppfattas som sprungen ur Morris verksamhet.

Morris var en frontfigur i engelska Arts and Crafts-rörelsen, vilken bestod av ett flertal olika sällskap som ägnade sig åt konst, inredning och dekoration. De mönster som Morris, och andra formgivare i anslutning till honom, ritade trycktes av firman Morris & Co, som efter 1875 kom att inrikta sig mot framställning av textilier eller papperstapeter. Här trycktes mönstren för hand eller vävdes efter traditionella tekniker, alla i växtbaserade färger.
Estetiken påverkades av och kunde påverka samhällsförhållandena, tänkte sig Morris; den genomsyrades av och genomsyrade allt. En grundtanke från hans sida var att alla människor skulle ha råd att omge sig med vackra, högkvalitativa föremål. Men, än idag får de textilier och tapeter som tillverkas av – den fortfarande verksamma – firman Morris & Co anses förhållandevis dyra. Det går med lite tur att på auktion hitta tyger och tapeter, eller föremål som kuddar och möbler, dekorerade med William Morris mönster.

Samling böcker om William Morris och Arts and Crafts-rörelsen.
Värdering 500 kr. Klubbslag 650 kr.

Soffa klädd med ’Golden Lily Midnight’ från William Morris & Co.
Värdering 2500 kr. Klubbslag 3700 kr.

Kuddar med textil från William Morris & Co.
Värdering 1000 kr. Klubbslag 925 kr.

Text: Anna Englöf