En lysande kulturskola

Hösten 1908 invigdes den byggnad som idag är Kulturskolans huvudbyggnad i Karlskoga. Då fungerade den som Karlskoga praktiska läroverk och kom sedan att inhysa Karlskoga Folkhögskola.

Efter Folkhögskolans flytt till det nuvarande läget nedanför Hembygdsgården blev det plats för Kulturskolan. Idag en mycket livaktig verksamhet, som värnar kulturen i Karlskoga.
Huvudbyggnaden är ett av de viktigare landmärkena i Karlskoga. Skolhuset är ett väl bevarat minne av den dekorativa byggnadsstil som präglade det tidiga 1900-talet.
Idag har Kulturskolans huvudbyggnad blivit än tydligare exponerad genom den fasadbelysning som tillkommit under hösten.
Utifrån ett medborgarförslag från Tord Saxin och arbetet med ”Attraktivt E18” fick samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 april 2019 i uppdrag att belysa fasaderna på två offentliga byggnader längs E18; Kulturskolan och Bregårdsskolan. Både Kulturskolan och Bregårdsskolans byggnader är vackra och ligger väl synliga från E18.
Fasadbelysningar på dessa byggnader skapar en känsla av ökad trygghet och bidrar till att skapa en trevlig stadsmiljö. (saxat från kommunens beslut).

Fasadbelysningen av Kulturskolan är klar, medan Bregårdsskolan får vänta tills renovering av skolan är genomförd.
Ljungs El i Karlskoga fick uppdraget att installera fasadbelysningen på Kulturskolan och Bregårdsskolan.
Ljungs El har tidigare erfarenhet från fasadbelysning av Ekstrandska villan och Ekeliden i Karlskoga.
P-A Ljung, Ljungs El berättar.
– Efter att vi fått uppdraget tog vi hjälp av Mikael Johansson på HSB, som designade belysningen. Steg två var att hitta lämplig leverantör av belysningen. Vi testade olika typer och hittade till slut vad vi sökte. Efter lackering av armaturerna i samma färg som byggnaden var det dags för montering.
En rimlig fråga i sammanhanget är energiåtgång.
– Varje armatur är på 2-3 W och någon enstaka på 6 W, så vi har också tänkt på att det ska vara en belysning, som kräver minimalt med el, avslutar P-A Ljung som har all anledning att känna sig nöjd med resultatet.

Text Anders Björklund. Foto Sirpa Tanskanen