Marianne Westmans färgsprakande mönstervärld

Hon hade sinne för färg och form, Marianne Westman – och hennes skapelser har funnit många hem sedan 1950-talet. Idag känner vi henne framförallt genom de karaktäristiska, blåa blommorna på Rörstrand-servisen Mon Amie eller de lekfulla Picknick-grönsakerna som under åren prytt allt från karotter till handdukar. Westmans formgivning är något alldeles eget, men samtidigt typisk för decenniet då färgerna släpptes lös ordentligt.

Även om 1900-talets första hälft definitivt inte var en färglös period är det ändå möjligt att beskriva 1950-talet som decenniet då färgerna, mönstren och kontrasterna kom för att stanna. Inte minst gäller detta för keramik och textil. Tidens formgivare såsom Stig Lindberg, Sven Markelius och Viola Gråsten är några namnkända designers som tillsammans med Westman skapade den fantastiska mönstervärld som idag blivit klassisk.
Mönstren på 50-talets keramik och textil kunde vara abstrakta, eller fantasifulla representationer av verkligheten. Många formgivare ritade motiv för båda materialen, så också Westman. Mest känd är hon dock för sin keramik. Hon anställdes redan i tidiga 20-årsåldern vid Rörstrand där hon kom att formge en stor uppsättning bruksföremål i flintgods och stengods, anpassade till det moderna 50-talshemmet. Hon handplockades till arbetet som nyutexaminerad från Konstfacks utbildning med inriktning mot industridesign, och hennes formgivning kom att ligga helt rätt i tiden.
Praktiska men samtidigt estetiskt vackra föremål som alla hade råd med var visionen bakom 1900-talets stora intresse för industridesign, och Westmans smöraskar, burkar, eldfasta karotter med mera utgör ett lyckat exempel på hur denna förverkligades. Sin inspiration hämtade Westman från uppväxten i Falun, från hushållsarbetet i föräldrahemmet. Hennes färgsprakande mönstervärld utmärks av stiliserad dekor där ofta frukter, grönsaker och blommor i djärva färger kontrasteras mot vit botten. Föremålen skulle användas, och samtidigt tilltala ögat.

Marianne Westman, service Mon Amie, Rörstrand,
modern tillverkning. Värdering 4000 kr.
Klubbslag 4800 kr.

Marianne Westman, karott med lock, Rörstrand.
Värdering 1800 kr. Klubbslag 1350 kr.

Marianne Westman, kryddburkar, Rörstrand.
Värdering 1000 kr. Klubbslag 300 kr.


av Anna Englöf