Miljösatsning vid Gustavsvik

26100 ädellövträd ska planteras i Gustavsviksskogen. Framför allt handlar det om ek som planta för planta ska sättas på över 9 hektar. 

– Det här är en riktigt långsiktig satsning och början på en hundraårig miljöhistoria, säger Mikael Olsson, skogsförvaltare på Kristinehamns kommun.
2013 beslutade kommunen att etablera ett ädellövshägn vid Norra Sörkastet, en plan som något år senare ändrades för att istället kunna erbjuda tomter i skärgården. Nu riktas blicken istället mot Gustavsvik.
– Den här platsen är ideal för ett ädellövshägn. Det är gammal åkermark där den här typen av träd verkligen trivs. Tar man dessutom klimatfrågan och vårt allt varmare klimat i beaktande så klarar sig ädellövsträd till och med bättre än gran, säger Mikael Olsson.
En ek kan bli hem för upp till 900 arter under sin livstid, och här i Kristinehamn finns mycket goda chanser att bevara och skapa nya värdefulla ädellövsmiljöer. Av de träd som ska planteras är 22 500 stycken ekträd.

– Genom att satsa på ädellöv och andra naturvärdesträd deltar vi i det viktiga arbetet med att bevara artrikedom, samtidigt som vi skapar vackra och trivsamma miljöer. Om några hundra år kommer området verkligen vara en naturupplevelse av prakt, säger Mikael Olsson.
Trots att merparten av plantorna består av ek så ska även andra träd planteras. Lindar, lönn, fågelbär och bok ska också blandas in i miljön för mångfaldens skull.
Att plantera träd är en långsam historia, och den som vill besöka en lummig ekskog får tålmodigt vänta eftersom en ek kan bli så gammal som tusen år.
Om skogen ska avverkas eller vara kvar är det upp till framtidens generation av politiker att bestämma. Mikael Olsson är ansvarig projektledare och uppskattar att kommunen satsar långsiktigt på hållbar naturvård.
– Det känns jätteroligt att få vara en del av det här projektet. Det kommer ju ta över hundra år innan skogen blir en riktig skog, så det känns kul att få lämna över stafettpinnen till generationer av skogsförvaltare som tar över efter mig.