Gymnasieskolan i Kristinehamn samlas på en plats

För knappt ett år sedan togs första spadtaget till Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter. Om ytterligare ett år, under våren 2020 ska den nya skolan stå klar. Det betyder att hela gymnasieskolan i Kristinehamn samlas på en plats.

Diskussionerna om en ny placering av satsningen på ett nytt Teknik- och Innovationscenter har pågått länge. Förslaget att placera skolan vid gamla Jakobergsskolan mötte protester men diskussionerna mynnade ut att verksamheten skulle samordnas med Brogårdsgymnasiet.
Den nya skolan blir på cirka 4 500 kvadratmeter och här kommer de tek-niska gymnasieprogrammen att inrymmas. Det betyder att teknik-, el-,
fordons- och industritekniska programmen får nya och moderna lokaler. Här kommer ett teknikcenter också att inrymmas som blir en bra resurs för både elever och personal.
Till skolan flyttar också Näringslivssamverkan – Närsam – samt några lokala, regionala och nationella aktörer. Även Kristinehamns Innovation Park kommer att ligga här och de har ett intimt samarbete med Karlstad Innovation Park. Att Närsam flyttar hit betyder att samarbetet med skolan kring entreprenörskap och kompetensförsörjning kan stärkas.

av Björn Hallin