Anders Andersson, Fritidskonsulent Karlskoga kommun.

Lång tradition av lovaktiviteter i Karlskoga

I Karlskoga finns en lång tradition av att Karlskoga kommun och föreningslivet erbjuder barn och unga ett varierat utbud av aktiviteter under skolloven. Alla lovaktiviteter
publiceras på www.karlskoga.se

Under sport-, påsk-, sommar-, höst och julloven uppmanas föreningar och organisationer i Karlskoga att anmäla sina lovaktiviteter på kommunens hemsida. Där finns även möjlighet att inför loven söka bidrag, så att aktiviteten kan bli kostnadsfri för deltagarna. Lovaktiviteterna är en möjlighet för barnen att prova på någonting nytt och för föreningarna en möjlighet att få in nya medlemmar.
Mycket av den forskning som är gjord kring fysisk aktivitet visar att det finns många fördelar med att vara fysiskt aktiv på sin fritid. Några av de mest avgörande faktorerna är ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka, bättre kondition och mindre risk för belastningsskador. Samtidigt som idrott och fysisk aktivitet är bra för hjärnan och hjärtat.
– Under loven är det många barn som tar del av aktiviteterna som föreningarna/organisationerna eller vi själva ordnar. Vi tycker det är viktigt att så många som möjligt kan ta del av det som arrangeras och därför passar de flesta aktiviteterna även de som har någon form av funktionsnedsättning, säger Anders Andersson, fritidskonsulent, Karlskoga kommun.
Biblioteket, Strandbadet, Kulturskolan och fritidsgårdarna är några av de kommunala verksamheterna som brukar arrangera lovaktiviteter.

Lite av utrustningen till lovverksamhet.

Det kan vara allt från författarbesök till skrivar-work-shops, waterballs eller prova-på-teater. På sommaren finns även ”Sommarkul” som kultur- och föreningsförvaltningen anordnar. Där får barnen kostnadsfritt prova-på lite olika sporter eller lekar, göra utflykter, bada eller bara vara och kanske spela ett spel tillsammans med någon. I år arrangerades Sommarkul på Näset och Sandviksbadet och förhoppningen är att det blir även så kommande sommar.
– Tanken med ”Sommarkul” är att bjuda in de som annars inte är så aktiva på sin fritid eller vill ha någon jämngammal att umgås med på sommarlovet, samtidigt som man har kul tillsammans med erfarna ledare, säger Anders.
Flest aktiviteter erbjuds under sommarlovet och sportlovet följt av höstlovet, under de övriga loven är det för närvarande färre aktiviteter, men något som kultur- och föreningsförvaltningen jobbar vidare på.

– Avslutningsvis vill jag önska god jul och gott nytt år och hoppas ni får stor glädje av de lovaktiviteter som ordnas i Karlskoga kommun framöver, avslutar Anders.

Av Anders Andersson