17 hem brinner varje dag i Sverige – låt det inte bli ditt

I höstens och vinterns mörka stunder vill vi gärna skapa ljus och stämning i våra hem. Med levande ljus och belysning försöker vi kämpa mot mörkret ute.
– Men det är också en tid, när vi på Räddningstjänsten tyvärr får mycket att göra. Tiden som kommer nu, är då ljusrelaterade bränder ökar.
Vi vill inte förta helgstämningen, men vi vill gärna dela med oss av erfarenheter och kunskaper för att förhindra olyckor, säger Mattias Långström, brandinspektör på Bergslagens Räddningstjänst.

Öppen eld
Levande ljus som glöms, ramlar eller på annat sätt kommer i kontakt med brännbart material är en orsak till bränder i bostäder.
– Ha bara levande ljus tända i det rum ni befinner er i och ha tumregeln att den som tänder också är den som ansvarar för att ljus blir släckta. Även med levande ljus ska man följa råd och rekommendationer. Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Ofta går det in mer ved än vad skorstenen tål. En bra tumregel är att inte elda mer än tre kilo ved per timme och att låta eldstaden vila efter några timmar. Elda alltid med torr ved som lagrats torrt och luftigt i minst ett år. Aska och sotrester ska alltid läggas i ett obrännbart kärl med tätslutande lock. Även om eldning skett för ett par dagar sedan kan askan fortfarande innehålla glödrester. Genom att hantera askan på rätt sätt minskar man betydligt risken för brand, fortsätter Mattias Långström.

Mattias Långström, brandinspektör på Bergslagens Räddningstjänst.

Glöm inte grytan på spisen
Traditionellt lagar vi mer mat när de stora högtiderna närmar sig och stressen bidrar kanske till att grytor och kastruller glöms på spisen. Bränder som uppstår på det här sättet är den vanligaste brandorsaken i bostäder.
– Brandförloppet kan bli olika, men dåligt rengjorda filter i köksfläkten ”hjälper till”, då fettet snabbt tar eld. Så, lämna aldrig något på spisen, medan du ska göra annat!
Här kommer vi också in på vikten av sotning av rökkanaler och rengöring av köksventilationen. Sotaren har koll på rökkanalerna och hör av sig när det är dags, men imkanalen från köksfläkten är fastighetsägarens ansvar. Man kan göra rent själv, men sotaren kommer och hjälper till om man beställer.

Bara originalladdare
Med våra hem fyllda av elektronisk utrustning krävs också många laddare för att hålla apparaterna med el. En mobilladdare ser ganska oskyldig ut, men kan vara en källa till brand, som inte många tänker på. Att bara använda utrustning som är CE-märkt är en självklarhet!
– En laddare som inte är ansluten till mobiltelefonen, blir väldigt varm och den billiga icke originalladdaren har mycket sämre egenskaper för att stå emot brand. Så Mattias Långströms rekommendationer är:
– Använd bara CE-märkt originalladdare och dra alltid ur laddaren ur vägguttaget när den inte används!

Brandvarnaren – en bra livförsäkring
Den bästa livförsäkringen är fortsatt brandvarnaren. Lagen säger att det ska finnas minst en brandvarnare på varje våningsplan. Men Mattias Långström rekommenderar en brandvarnare i varje rum.
– De flesta brandvarnare fungerar bra – om batteriet är OK! – men den bästa typen är brandvarnare som kommunicerar trådlöst med varandra.
Börjar det brinna i ett rum, piper
samtliga brandvarnare i bostaden.
1 december är brandvarnarens dag – ett nordiskt samarbete. Ett bra kom-ihåg är att byta batterier den här dagen!

Vanligaste brandorsaken?
• Levande ljus som glöms.
• Glömma grytor på spis eller i ugn.
• Sotning av rökkanaler och skorstenar – krav, regler?
• Elektriska apparater-CE-märkning, billigt skräp.
• Brandvarnare – skötsel, typ?
• Brandsläckare – påfyllning, service?
• Laddare – dra ur sladden när den inte används.
• Stearinljus – 100 % stearin, miljö och hälsomässigt bäst.

 

Lagen ställer krav
Det finns också lagkrav på släckutrustning i bostäder. I varje bostad ska det finnas släckutrustning. Oavsett om du bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt är det den som bor, som ansvarar för att släckutrustning finns. Räddningstjänsten rekommenderar att du skaffar släckutrustning i form av brandsläckare och brandfilt.
– En brandsläckare, sex kg pulver fungerar på alla typer av bränder i bostäder. Brandsläckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan. Kompletterar du med en brandfilt är du väl rustad.
– Jag hoppas att alla tar till sig av den här informationen och är eftertänksamma, så kan vi få en säker och brandfri december månad, avslutar Mattias Långström.

P.S kör också försiktigt i halkan D.S

Text: Anders Björklund
Foto: Thomas Karlsson